dysleksja

moje dziecko nie mowi

„Moje dziecko nie mówi. Ćwiczenia dla dzieci słabo mówiących i niemówiących”

„Moje dziecko nie mówi” to zestaw plansz, obrazków i etykiet, które służą do tworzenia schematów najprostszych wzorców komunikacyjnych. Pomoc dedykowana jest dzieciom słabomówiących lub niemówiących. Terapia z wykorzystaniem plansz i graficznych schematów opiera się na powtarzalności ćwiczeń polegających na budowaniu komunikatów językowych, których trudność stopniowo wzrasta.

„Moje dziecko nie mówi. Ćwiczenia dla dzieci słabo mówiących i niemówiących” Czytaj dalej »

metafora przyklady przenosnia 16

„O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni. Cz. 2.” – metafora i idiomy — ćwiczenia i przykłady

Seria „O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni” to zbiory krótkich opowiadań oraz przygotowanych na ich podstawie ćwiczeń, które pomagają rozumieć znaczenie utartych związków językowych oraz motywują do używania ich w swobodnych rozmowach. 2. część publikacji zachowuje identyczny układ kompozycyjny konspektów (tytuł — konkretna metafora, opowiadanie, ilustracja, zadania, przykłady użycia metafory, ćwiczenie plastyczne). Pomoc dedykowana nauczycielom, terapeutom i rodzicom dzieci z trudnościami komunikacyjnymi jest wyborem kolejnych 16 frazeologizmów, metafor i idiomów.

„O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni. Cz. 2.” – metafora i idiomy — ćwiczenia i przykłady Czytaj dalej »

gramatyka jezyka polskiego 3

Seria zeszytów ćwiczeń „Mój język polski” – ćwiczenia językowe dla dzieci

„Mój język polski. Ćwiczenia z gramatyki dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej” to zestaw w sumie 5 zeszytów ćwiczeń będących pomocą dla dzieci z trudnościami w nabywaniu systemu językowego. Wzrastający poziom trudności proponowanego materiału pozwala kształtować podstawowe sprawności, w tym: słuchanie i powtarzanie, rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie oraz przyswajać reguły gramatyki języka polskiego zgodnie z rozwojowym wzorcem mowy. Seria okazuje się być przemyślaną, uporządkowaną merytorycznie, przejrzystą graficznie publikacją z gotowym zbiorem ćwiczeń językowych dla dzieci.

Seria zeszytów ćwiczeń „Mój język polski” – ćwiczenia językowe dla dzieci Czytaj dalej »

wyrazenia zwroty frazeologiczne 1

„Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” – praktyczne przykłady zadań

„Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” to zbiór ćwiczeń proponowanych dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijających się normatywnie, ale i starszych, które wykazują deficyty komunikacyjne i językowe. Przygotowane zadania tłumaczą i utrwalają w sumie 24 wyrażenia i zwroty frazeologiczne. Skorelowane z nimi zadania w zakresie myślenia, percepcji wzrokowej, liczenia i sprawności grafomotorycznych mimochodem pomagają rozumieć znaczenie utartych związków językowych, motywując dziecko do używania ich w swobodnych rozmowach.

„Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” – praktyczne przykłady zadań Czytaj dalej »

o co chodzi rozumienie idiomow i przenosni 1

„O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni” – jak pomóc dziecku zrozumieć metaforę i wieloznaczność

Deficyty językowe dzieci z zespołem Aspergera, ale i z afazją, z autyzmem, dzieci dyslektycznych czy dwujęzycznych związane są między innymi trudnościami w rozumieniu abstrakcyjnych słów, metaforycznych powiedzeń i idiomów. Błędnie odczytywane związki frazeologiczne, tzn. jako suma dosłownych znaczeń tworzących je wyrazów wynika z braku dostrzegania przenośnego sensu stałego połączenia wyrazowego. Nieumiejętność dekodowania frazeologizmów, kolokacji czy doraźnie tworzonych związków wyrazowych wynikających z aktualnego dla rozmowy kontekstu, czyli rozumienia umownych znaczeń przekazywanych w wypowiedzi skutkuje problemami w codziennej komunikacji, w edukacji i przede wszystkim w życiu. Publikacja „O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni” będąca zbiorem tekstów, obrazów i ćwiczeń pomaga dzieciom rozumieć znaczenia naddane utartych związków oraz motywuje do używania ich w swobodnych rozmowach.

„O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni” – jak pomóc dziecku zrozumieć metaforę i wieloznaczność Czytaj dalej »

nauka pisania wir 1

Jak nauczyć dziecko pisać? Sprawdzone metody nauki pisania i poprawnej pisowni

Pokonując drogę motorycznego i manualnego rozwoju (niezbędnego do rozwijania złożonej grafomotorycznej umiejętności pisania) i stając u szkolnego progu przeciętny sześciolatek lub siedmiolatek nie zawsze przygotowany jest do kolejnych rozwojowych wyzwań. Współczesność nie ułatwia dzieciom szkolnego i życiowego startu (m.in. czas wolny spędzają w pozycji siedzącej, tradycyjne narzędzia rysowania i pisania wraz z papierową kartką nierzadko zamieniane są na palec i ekran smartfona, dodatkowo istniejące w codziennej przestrzeni teksty nasycone graficznymi ozdobnikami i skrótami oraz przewaga obrazu nad słowem nie sprzyja utrwalaniu poprawnej pisowni). O wartościach płynących z odręcznego pisania donosi nie tylko neurobiologia, opisując poparty badaniami, a niezastąpiony wpływ pisania w tradycyjny sposób na inne procesy poznawcze, m.in. rozwój mowy. W ćwiczeniu techniki pisania uczniom i dzieciom przychodzi z pomocą „Nauka pisania” oraz „Sylaby i zdania do pisania”. Z kolei „Dysortografia” oferuje alternatywną metodę nauki ortografii i opanowania niełatwej sztuki poprawnej pisowni.

Jak nauczyć dziecko pisać? Sprawdzone metody nauki pisania i poprawnej pisowni Czytaj dalej »

gimnastyka umyslowa dyslektyka agnieszka bala 1

„Gimnastyka umysłowa dyslektyka” – trening wzrokowy i matematyczne wyzwania

Każdy pojedynczy zestaw „Obliczam!” oraz „Patrzę!” to, różniący się stopniem trudności, zbiór 48 ćwiczeń odpowiednio: matematycznych oraz spostrzegania wzrokowego. 30 poręcznego formatu dwustronnych kart pracy wraz z odpowiedziami spiętych jest plastikowym klipsem, dzięki któremu korzystanie z ćwiczeń staje się bardzo wygodne. Zestawy sprawdzą się nie tylko jako niestandardowe narzędzie w terapii dziecka dyslektycznego, ale również jako przemyślana pomoc edukacyjna, czyli alternatywna gra podróżna lub na przykład sposób spędzania wolnego czasu.

„Gimnastyka umysłowa dyslektyka” – trening wzrokowy i matematyczne wyzwania Czytaj dalej »

budowanie struktury zdania elzbieta lawczys programowanie jezyka

Budowanie wypowiedzi dziecka: od samogłoski do rozwiniętego zdania pojedynczego

Charakteryzowana pomoc doskonale odzwierciedla narastającą strukturę gramatyczną schematów językowych nabywanych przez dziecko bez opóźnień rozwojowych, schematów, które powinny pojawiać się podczas skutecznie prowadzonej terapii na kolejnych etapach programowania języka zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Budowanie wypowiedzi dziecka: od samogłoski do rozwiniętego zdania pojedynczego Czytaj dalej »

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we

„Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją”

Po recenzji pomocy terapeutycznej skierowanej przede wszystkim do dzieci dyslektycznych autorstwa Marty Korendo, z pomocą której ćwiczyć można ogrom umiejętności lewopółkulowych i rozwijać szeroki zakres tych kompetencji (m.in. relacje, szeregi, sekwencje), przyszedł czas na komentarz dotyczący zestawu „Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją” – zestawu skoncentrowanego wyłącznie na zadaniach dotyczących percepcji wzrokowej. Wybór jednej tylko sprawności ćwiczonej z pomocą mnogiej ilości kart pracy to niezaprzeczalnie atut.

„Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją” Czytaj dalej »

Scroll to Top