metafora przyklady przenosnia 16

„O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni. Cz. 2.” – metafora i idiomy — ćwiczenia i przykłady

Seria „O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni” to zbiory krótkich opowiadań oraz przygotowanych na ich podstawie ćwiczeń, które pomagają rozumieć znaczenie utartych związków językowych oraz motywują do używania ich w swobodnych rozmowach. 2. część publikacji zachowuje identyczny układ kompozycyjny konspektów (tytuł — konkretna metafora, opowiadanie, ilustracja, zadania, przykłady użycia metafory, ćwiczenie plastyczne). Pomoc dedykowana nauczycielom, terapeutom i rodzicom dzieci z trudnościami komunikacyjnymi jest wyborem kolejnych 16 frazeologizmów, metafor i idiomów.

Recenzja 1. części serii szczegółowo opisuje sposoby pracy z serią „O co chodzi” oraz typy ćwiczeń pomagających dziecku samodzielnie deszyfrować wieloznaczności.
„O co chodzi? Rozumienie idiomów i przenośni” – jak pomóc dziecku zrozumieć metaforę i wieloznaczność.

o co chodzi rozumienie idiomow i przenosni 1

Dla kogo?

Pomoc przeznaczona jest dla logopedów, terapeutów, nauczycieli szkół specjalnych i powszechnych, rodziców i opiekunów:

 • dzieci z zespołem Aspergera,
 • dzieci dwujęzycznych,
 • dzieci z afazją,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci niesłyszących,
 • dzieci z dysleksją.

Ćwiczone umiejętności, rozwijane kompetencje:

 • rozumienie metaforycznych powiedzeń, idiomów i abstrakcyjnych słów,
 • deszyfrowanie wieloznaczności na podstawie obrazka i tekstu zawierającego przenośnię,
 • czytanie ze zrozumieniem (w oparciu o pytania i obrazek),
 • odczytywanie kontekstu sytuacyjnego i językowego wypowiedzi,
 • sięganie do własnych doświadczeń podczas wyjaśniania konkretnych znaczeń,
 • analiza i synteza wzrokowa — porównywanie i różnicowanie obrazka kolorowego z czarno-białym,
 • kreatywne rysowanie — dorysowywanie elementów według podanego kryterium,
 • kolorowanie według instrukcji,
 • tworzenie swobodnych wypowiedzi na podstawie obrazka.

Zawartość:

16 powiedzeń o wysokiej frekwencji w codziennym języku.

Książka pomoże zrozumieć dziecku następujące przenośnie (metafora – przykłady):

 • Rzucać grochem o ścianę
 • Wziąć się w garść
 • Mieć dwie lewe ręce
 • Mieć czegoś/kogoś powyżej uszu
 • Nie mieć zielonego pojęcia
 • Wybuchnąć śmiechem
 • Gadać jak najęty
 • Zamieniać się w słuch
 • Deptać komuś po piętach
 • Stać/Być na szarym końcu
 • Widzieć coś w ciemnych barwach/kolorach
 • Mieć pełne ręce roboty
 • Patrzeć przez różowe okulary
 • Nie mieścić się w głowie
 • Patrzeć przez palce
 • Zegar chodzi
metafora przyklady przenosnia 5
metafora przyklady przenosnia 4
metafora przyklady przenosnia 6
metafora przyklady przenosnia 3

Charakterystyka ćwiczeń i sposób pracy z pomocą — na przykładzie konkretnej metafory

Wyróżniona w tytule metafora pojawia się w opowiadaniu. Dzięki kontekstowi sytuacyjnemu (zdarzenia bliskie doświadczeniom dzieci), ale i wiele mówiącej ilustracji, dziecko może spróbować samodzielnie deszyfrować znaczenie przenośni.

metafora przyklady przenosnia 9
metafora przyklady przenosnia 10

Wstępne ćwiczenia sprawdzają poziom rozumienia tekstu — przebieg fabuły, motywacje bohaterów i znaczenie konkretnych słów.

Kolejny ciąg zadań pomaga dziecku dookreślić okoliczności konkretnej sytuacji (czas, miejsce i przede wszystkim przyczyny zdarzenia), co jest kluczowym etapem w zrozumieniu sensu stałego połączenia wyrazowego.

Ćwiczenie odwołujące się do wiedzy i doświadczeń dzieci, pozwala rozszerzyć znaczenie metafory i odnieść ją do różnorodnych sytuacji.

metafora przyklady przenosnia 11

Ostatnie zadanie z czarno-białą wersją obrazka pozwala ćwiczyć szereg umiejętności (m.in. porównywanie i różnicowanie obrazków, orientację przestrzenną czy kreatywność).

metafora przyklady przenosnia 12

Ostatnie dwie rozkładówki sprawdzają stopień rozumienia i przyswojenia wszystkich analizowanych w publikacji idiomów i powiedzeń. Zadanie polega na uzupełnianiu zdań z tzw. lukami odpowiednimi wyrażeniami z ramki załączonej pod ćwiczeniem.

metafora przyklady przenosnia 7
metafora przyklady przenosnia 8

Pomoc wydana została nakładem Wydawnictwa WIR.

metafora przyklady przenosnia 1
metafora przyklady przenosnia 2

Polecamy również zestaw krótkich 10 historyjek i korelujących z nimi ćwiczeń wspierających rozwój mowy dziecka, w tym percepcję słuchową, czyli „Opowiadania do słuchania”.

opowiadania do sluchania cwiczenia percepcji wzrokowej 2

Dziecieca ciekawosc blok 1
obserwuj przystanek rodzinka instagram 2
polub przystanek rodzinka facebook
Scroll to Top