gramatyka jezyka polskiego 3

Seria zeszytów ćwiczeń “Mój język polski” – ćwiczenia językowe dla dzieci

“Mój język polski. Ćwiczenia z gramatyki dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej” to zestaw w sumie 5 zeszytów ćwiczeń będących pomocą dla dzieci z trudnościami w nabywaniu języka. Wzrastający poziom trudności w zeszytach pozwala kształtować podstawowe sprawności, w tym: słuchanie i powtarzanie, rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie oraz przyswajać reguły gramatyki języka polskiego zgodnie z rozwojowym wzorcem mowy.

Polecamy również sprawdzony w praktyce zestaw edukacyjny “Gramatyka jak malowana. Graficzne karty pracy dla klas 4-8”. Stworzony w oparciu o elementy myślenia wizualnego zbiór graficznych kart pracy sprawia, że gramatyka języka polskiego jest ciekawa.

gramatyka jak malowana 1

Dla kogo przeznaczone są ćwiczenia językowe dla dzieci?

Pomoc przeznaczona jest dla logopedów, terapeutów, nauczycieli szkół specjalnych i powszechnych, rodziców i opiekunów dzieci:

 • z alalią,
 • z afazją,
 • z dysleksją,
 • z zespołem Aspergera,
 • z autyzmem,
 • dwujęzycznych.

Zalety zestawu, czyli dlaczego wykorzystuję ćwiczenia z zestawu “Mój język polski” podczas terapii logopedycznej?

 • proponowane przez autorki ćwiczenia językowe dla dzieci sprawdzone zostały w praktyce na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • seria dedykowana jest dzieciom z trudnościami w nabywaniu systemu językowego, ale sprawdza się również jako pomoc w stymulowaniu i doskonaleniu umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • forma zadań różni się od ćwiczeń, jakie znamy z nauki o języku w szkole — autorki rezygnują z długich opisowych instrukcji do ćwiczeń na rzecz krótkich hasłowych zaleceń lub wzorów, na podstawie których dzieci wykonują resztę przykładów z zadania,
cwiczenia jezykowe dla dzieci 4
cwiczenia jezykowe dla dzieci 5
cwiczenia jezykowe dla dzieci 6
cwiczenia jezykowe dla dzieci 7
cwiczenia jezykowe dla dzieci 8
 • ćwiczenia językowe dla dzieci są przejrzyste graficznie — spora część to tabelki, schematy, które uzupełnione prezentują uporządkowane reguły językowe (nie tylko gramatyczne),
 • ćwiczenia językowe dla dzieci wzbogacone zostały ćwiczeniami funkcji poznawczych, wspierających procesy myślowe,
cwiczenia jezykowe dla dzieci 14
cwiczenia jezykowe dla dzieci 15
cwiczenia jezykowe dla dzieci 16
cwiczenia jezykowe dla dzieci 17
 • dziecko rozwiązuje ćwiczenia aktywnie — słucha, czyta, pisze (kończy zdania, redaguje podobne wypowiedzi na podstawie już podanych), wycina z bogatego zestawu wycinanek, przykleja, łączy odpowiednie elementy, skreśla, dobiera itp.,
 • zestawy zawierają gotowe wzorce odmian,
cwiczenia jezykowe dla dzieci 31
cwiczenia jezykowe dla dzieci 32
cwiczenia jezykowe dla dzieci 33
 • zadania stanowią inspirację dla terapeutów, nauczycieli i rodziców do tworzenia własnych ćwiczeń, by doskonalić umiejętności, które sprawiają dziecku problemy.

Zawartość zestawu

Mój język polski — cz. 1

cwiczenia jezykowe dla dzieci 1

Pierwsza część zestawu poświęcona została kształceniu sprawności słuchania i powtarzania (przede wszystkim rozumieniu wyrazów i zdań), mówienia i czytania (nacisk położony został na artykulację dźwięków systemu języka polskiego oraz poszerzenie zasobu słownictwa) oraz czytania i pisania (z akcentem na budowanie poprawnych językowo zdań).

cwiczenia jezykowe dla dzieci 18
cwiczenia jezykowe dla dzieci 19
cwiczenia jezykowe dla dzieci 20
cwiczenia jezykowe dla dzieci 21

Mój język polski — cz. 2

cwiczenia jezykowe dla dzieci 2

W drugiej części zestawu dziecko wprowadzone zostaje w podstawy nauki o języku, poprzez praktyczne ćwiczenia poznaje funkcję i charakter: 3 podstawowych części mowy — rzeczownika, czasownika i przymiotnika oraz zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych.

cwiczenia jezykowe dla dzieci 22
cwiczenia jezykowe dla dzieci 23
cwiczenia jezykowe dla dzieci 24

Mój język polski — cz. 3

cwiczenia jezykowe dla dzieci 3
cwiczenia jezykowe dla dzieci 25
cwiczenia jezykowe dla dzieci 26

Zestaw 3 to ciąg dalszy nauki o języku. Informację o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku zostają rozszerzone. Wprowadzony zostaje przyimek, przysłówek oraz podmiot i orzeczenie.

Mój język polski — cz. 4

cwiczenia jezykowe dla dzieci 34

W czwartym zeszycie część zagadnień gramatycznych jest kontynuowanych i rozwijanych, jak np. rzeczownik (pojawia się rozróżnienie na żywotne i nieżywotne), czasownik (prezentowane są tryby oraz czasowniki modalne) i przysłówek (tym razem pojawia się jako określenie przymiotnika i przysłówka).

Nowym zagadnieniem staje się natomiast liczebnik. Czytelnicy zostają zapoznani z jego rodzajami i odmianą.

Zagadnienia gramatyczne pomimo obfitości komentarza metajęzykowego (w formie dialogu nauczycielki starającej się zaprezentować Tosi i Kacprowi czasami już zawiłe kwestie) można ćwiczyć w dobrze dobranych ćwiczeniach. Uwagę zwracają szczególnie te, które łączą użycie omawianego zagadnienia z konkretną sytuacją bliską dzieciom i młodzieży. Np.: utrwalając pisownię rzeczowników własnych, a dokładnie nazw państw, sprawdza się pomysł z planowaniem wakacji. Ćwicząc użycie czasowników modalnych, można spróbować odczytać znaki i piktogramy dotyczące zachowania się w różnych miejscach. Z kolei utrwalając odmianę liczebników porządkowych,  warto nazwać piętra mieszkańców wysokiego bloku.

Wśród zagadnień dotyczących składni pojawia się dopełnienie, okolicznik i przydawka. Autorki trudne tematy starają się opisać prostym językiem. W tej części szczególnie ciekawe okazują się historyjki obrazkowe, pozwalające nie tylko poznać realne użycie poszczególnych części zdania, ale i rozwijające inne kompetencje językowe (budowanie dłuższych i spójnych wypowiedzi, używanie odpowiednich słów i wyrażeń spajających części historii, wymyślanie zakończeń opowieści).

gramatyka jezyka polskiego 2

Ćwiczenia językowe dla dzieci okazują się być przemyślaną, uporządkowaną merytorycznie, przejrzystą graficznie publikacją z gotowym zbiorem ćwiczeń językowych dla dzieci.

Pomoc wydana została nakładem Wydawnictwa WIR.

Polecamy również zestaw krótkich 10 historyjek i korelujących z nimi ćwiczeń wspierających rozwój mowy dziecka, w tym percepcję słuchową, czyli „Opowiadania do słuchania”.

opowiadania do sluchania cwiczenia percepcji wzrokowej 2

Dziecieca ciekawosc blok 1
obserwuj przystanek rodzinka instagram 2
polub przystanek rodzinka facebook
Scroll to Top