moje dziecko nie mowi

„Moje dziecko nie mówi. Ćwiczenia dla dzieci słabo mówiących i niemówiących”

„Moje dziecko nie mówi. Ćwiczenia dla dzieci słabo mówiących i niemówiących” to zestaw plansz, obrazków i etykiet, które służą do tworzenia schematów najprostszych wzorców komunikacyjnych. Pomoc dedykowana jest dzieciom słabomówiących lub niemówiących. Terapia z wykorzystaniem plansz i graficznych schematów opiera się na powtarzalności ćwiczeń polegających na budowaniu komunikatów językowych, których trudność stopniowo wzrasta.

moje dziecko nie mowi 26

Obszerny wpis na temat programowania języka dziecka znajduje się we wpisie – Wczesna nauka czytania a rozwój mowy dziecka niemówiącego, rozwijającego język z opóźnieniem i dwujęzycznego.

programowanie mowy dziecka

Dla kogo?

Pomoc przeznaczona jest dla logopedów, terapeutów, nauczycieli szkół specjalnych i powszechnych, rodziców i opiekunów dzieci, u których obserwuje się opóźniony rozwój mowy.

Ćwiczone umiejętności, rozwijane kompetencje:

 • powtarzanie prostych wzorców komunikacyjnych:
  • rzeczowników w mianowniku, dopełniaczu,
  • czasowników w 3. os. l.poj.,
  • zdań z rzeczownikami w mianowniku i bierniku,
 • tworzenie prostych wzorców komunikacyjnych w oparciu o obrazki:
  • rzeczowników w mianowniku, dopełniaczu,
  • czasowników w 3. os. l.poj.,
  • zdań z rzeczownikami w mianowniku i bierniku,
 • nauka zadawania pytań do konkretnych części zdania (kto?, co?, czego?, czego nie lubi?, czego nie ma?),
 • czytanie ze zrozumieniem (w oparciu o pytania i obrazek).

Zawartość:

 • 13 plansz wzorcowych,
 • 64 obrazki,
 • 147 etykiet z wyrazami,
 • instrukcja z opisem ćwiczeń do każdej planszy na 2 etapach pracy z etykietami i obrazkami.
moje dziecko nie mowi 6
moje dziecko nie mowi 7

Charakterystyka pomocy i sposób pracy z zestawem

Wzrastający stopień trudności 13 plansz, na których widnieją schematy wzorców komunikacyjnych do uzupełnienia, ale i równoczesne ograniczenie materiału do podstawowych konstrukcji językowych zaowocowało stworzeniem pomocy, która w 100% skupia się na jednych z pierwszych etapów nabywania systemu językowego przez dzieci.

Czym charakteryzuje się zestaw (czyli materiał graficzny i językowy) oraz praca z zestawem?

 • materiał wyrazowy dobrany został według zasady najprostszej artykulacji, po to by dziecko nie miało problemu z powtarzaniem słów (więc nie powinny dziwić konstrukcje typu TATA MA FOKĘ, a trudniejsze do wypowiedzenia JAJKO można zastąpić słowem JAJO),
 • wyrazy podzielone zostały na dwa zbiory, a praca z zestawem na dwa etapy:
  • pierwszy zbiór to proste do artykulacji wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych (np. MAPA, ZUPA, BEZA),
  • drugi to trudniejsze do artykulacji wyrazy, m.in. jednosylabowe, dwusylabowe (obudowane samogłoską) czy trzysylabowe (np. MLEKO, KLOCKI, BUDUJE),
 • bardzo ważna jest sama czynność powtarzania komunikatów tworzonych przez terapeutę, ale i czynność układania przez dziecko obrazków i schematów z etykiet (czyli działanie ręką dziecka),
 • kolejne plansze prezentują coraz to trudniejsze konstrukcje, które jednak skupiają się na rzeczownikach w mianowniku, bierniku i dopełniaczu warunkowanych przez konkretne czasowniki (i zestaw nie wykracza poza te przypadki),
 • szata graficzna obrazków to stonowane kolory, a przedstawione na nich obiekty nie posiadają bajkowych znamion, ale zbliżone są wyglądem do rzeczywistych postaci, rzeczy i czynności.

Wyrazowe etykiety i obrazki wydrukowane są na grubszym kartonie, a zapinana na rzepy teczka mieszcząca plansze i pozostałe materiały jest solidna.

Publikacja „Moje dziecko nie mówi. Ćwiczenia dla dzieci słabo mówiących i niemówiących” Agnieszki Fabisiak-Majcher i Elżbiety Ławczys wydana została nakładem Wydawnictwa WIR.

Polecam także zestaw krótkich 10 historyjek i korelujących z nimi ćwiczeń wspierających rozwój mowy dziecka, w tym percepcję słuchową, czyli „Opowiadania do słuchania”.

opowiadania do sluchania cwiczenia percepcji wzrokowej 2

Dziecieca ciekawosc blok 1
obserwuj przystanek rodzinka instagram 2
polub przystanek rodzinka facebook
Scroll to Top