wyrazenia zwroty frazeologiczne 1

„Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” – praktyczne przykłady zadań

„Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” to zbiór ćwiczeń proponowanych dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijających się normatywnie, ale i starszych, które wykazują deficyty komunikacyjne i językowe. Przygotowane zadania tłumaczą i utrwalają w sumie 24 wyrażenia i zwroty frazeologiczne. Skorelowane z nimi zadania w zakresie myślenia, percepcji wzrokowej, liczenia i sprawności grafomotorycznych mimochodem pomagają rozumieć znaczenie utartych związków językowych, motywując dziecko do używania ich w swobodnych rozmowach.

Dla kogo?

Pomoc przeznaczona jest dla nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz logopedów, terapeutów, nauczycieli szkół specjalnych starszych dzieci z zespołem Aspergera, dzieci dwujęzycznych, dzieci z afazją, dzieci z autyzmem, dzieci z dysleksją.

Zawartość:

Książka „Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” pomaga zrozumieć dziecku powiedzenia o wysokiej frekwencji w codziennym języku.

WYRAŻENIA FRAZEOLOGICZNE

 • końskie zdrowie,
 • lwia część,
 • małpie figle,
 • mól książkowy,
 • mrówcza praca,
 • sokoli wzrok,
 • pogoda pod psem,
 • ośle uszy,
 • ślimacze tempo,
 • wilczy apetyt,
 • gruba ryba.

ZWROTY FRAZEOLOGICZNE

 • płakać jak bóbr,
 • spływać jak po kaczce,
 • drzeć koty,
 • kupować kota w worku,
 • zjeść konia z kopytami,
 • znać się jak łyse konie,
 • pasować jak wół do karety,
 • wyglądać jak strach na wróble,
 • gapić się jak sroka w kość,
 • puszyć się jak paw,
 • czuć się jak ryba w wodzie,
 • słoń nadepnął komuś na ucho,
 • siedzieć jak mysz pod miotłą.

Charakterystyka ćwiczeń i sposób pracy z pomocą „Nie kupuj kota w worku”

Poszczególne części publikacji zostały zbudowane w podobny sposób. Tytuł rozdziału to oczywiście wyrażenie lub zwrot frazeologiczny, pod którym znajdują się dwie zestawione ilustracje — jedna przedstawia dosłowne znaczenie związku (i zawsze odwołuje się do zwierząt — w publikacji spotkamy tylko związki frazeologiczne z bohaterem zwierzęcym, lubianym przez dzieci), a druga pokazuje jego metaforyczną wymowę, którą posługujemy się w rozmowach.

Polecamy również serię “O co chodzi?” – pomagającą dziecku zrozumieć metaforę i wieloznaczność.

metafora przyklady przenosnia 16

Pod ilustracjami widnieje interpretacja ujmująca związek w konteksty kulturowe i społeczne. Wyjaśnienie przypomina słownikową parafrazę, napisaną jednak przystępnie i skrótowo. Wyróżniona została ona kolorem niebieskim.

Z kolei na zielono pojawia się krótkie opowiadanie, czasami dialog lub scenka sytuacyjna, ze związkiem frazeologicznym w roli głównej. Dzięki temu, że opisywane zdarzenie zakotwiczone zostało w kontekście bliskim doświadczeniom młodym czytelnikom, dziecko próbuje samodzielnie deszyfrować znaczenie przenośnie użytego wyrażenia lub zwrotu.

wyrazenia zwroty frazeologiczne 3
wyrazenia zwroty frazeologiczne 4
wyrazenia zwroty frazeologiczne 5

Zazwyczaj zaraz pod tekstem lub między pozostałymi zadaniami pojawia się zadanie polegające na wyborze właściwego znaczenia związku lub wyrażenia frazeologicznego, które ostatecznie podkreśla sens stałego połączenia wyrazowego.

Wszystkie pozostałe zadania nie dotyczą już dialogu/opowiadania, ale odwołują się do różnych sytuacji, w których wyrażenie lub zwrot frazeologiczny znajduje zastosowanie, co pozwala rozszerzyć znaczenie metafory i odnieść ją do różnorodnych sytuacji. Ponadto, ćwiczenia językowe łączone są z umiejętnościami i sprawnościami poznawczymi w zakresie myślenia, percepcji wzrokowej, liczenia, grafomotoryki, a to zdecydowanie wzmacnia motywację dziecka w nauce i terapii.

Ostatnie zadanie z czarno-białą wersją obrazka pozwala ćwiczyć szereg umiejętności (m.in. porównywanie i różnicowanie obrazków, orientację przestrzenną czy kreatywność).

Ostatnie trzy rozkładówki sprawdzają stopień rozumienia i przyswojenia wszystkich zwrotów frazeologicznych, stanowiąc doskonałe podsumowanie językowych umiejętności dziecka.

Książka “Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” Agnieszki Ogonowskiej ukazała się nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego.

Polecamy również zestaw krótkich 10 historyjek i korelujących z nimi ćwiczeń wspierających rozwój mowy dziecka, w tym percepcję słuchową, czyli „Opowiadania do słuchania”.

opowiadania do sluchania cwiczenia percepcji wzrokowej 2

Dziecieca ciekawosc blok 1
obserwuj przystanek rodzinka instagram 2
polub przystanek rodzinka facebook
Scroll to Top