„Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” – praktyczne przykłady zadań

„Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” to zbiór ćwiczeń proponowanych dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijających się normatywnie, ale i starszych, które wykazują deficyty komunikacyjne i językowe. Przygotowane zadania tłumaczą i utrwalają w sumie 24 wyrażenia i zwroty frazeologiczne. Skorelowane z nimi zadania w zakresie myślenia, percepcji wzrokowej, liczenia i sprawności grafomotorycznych mimochodem pomagają rozumieć znaczenie utartych związków językowych, motywując dziecko do używania ich w swobodnych rozmowach.

„Nie kupuj kota w worku. Wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami” – praktyczne przykłady zadań Czytaj dalej »