gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we

„Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją”

Po recenzji pomocy terapeutycznej skierowanej przede wszystkim do dzieci dyslektycznych autorstwa Marty Korendo, z pomocą której ćwiczyć można ogrom umiejętności lewopółkulowych i rozwijać szeroki zakres tych kompetencji (m.in. relacje, szeregi, sekwencje), przyszedł czas na komentarz dotyczący zestawu Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją – zestawu skoncentrowanego wyłącznie na zadaniach dotyczących percepcji wzrokowej. Wybór jednej tylko sprawności ćwiczonej z pomocą mnogiej ilości kart pracy to w tym wypadku niezaprzeczalnie atut.

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we

Nawiasem mówiąc, pomoc stworzona przez duet: Katarzyna Myśliwiec i Agata Myśliwiec z powodzeniem można wykorzystywać równolegle z ćwiczeniami odwracania obrazków Jagody Cieszyńskiej. Oba zestawy łączy wspólny odbiorca proponowanych ćwiczeń – zadania kierowane są do osób z zaburzeniami lewopółkulowego przetwarzania informacji, czyli np. mających kłopoty z rozpoznaniem wzorów odwróconych oraz lustrzanych. Dodatkowo, ta pierwsza pomoc pozwala również wyćwiczyć umiejętność dostrzegania różnic między podobnymi wzorami lub sylabami (odznaczającymi się od siebie niewielkim szczegółem lub brakiem danego elementu). To kluczowe sprawności potrzebne do nauki czytania, pisania, wykonywania działań arytmetycznych, geometrycznych, do nauki geografii i przedmiotów ścisłych.

Zawartość

 • 54 plansze formatu A4 (27 dwustronnych kart) z abstrakcyjnymi wzorami oraz sylabami podzielone na sześć grup (grupy I, II, III zawierają wzory abstrakcyjne, pozostałe sylabowe),
 • dodatkowe plansze formatu A4 z kartonikami do wycięcia,
 • instrukcja,
 • teczka na gumkę mieszcząca wszystkie karty.

Ćwiczone umiejętności, rozwijane kompetencje:

 • analiza i synteza wzrokowa, w tym:
  • identyfikacja (stwierdzanie identyczności wzorów i sylab),
  • porównywanie (dostrzeżenie braku),
  • różnicowanie (wykluczanie na podstawie dostrzeżenia różnicy),
  • odwracanie wzorów na płaszczyźnie oraz w przestrzeni i rozpoznawanie odwróconych wzorów i sylab,
  • rozpoznawanie lustrzanych odbić wzorów i sylab,
 • stymulowanie wyobraźni przestrzennej,
 • czytanie symultaniczno-sekwencyjne,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej potrzebnej podczas nauki czytania, nauki geometrii, posługiwania się mapą i rozwiązywania zadań na arytmetycznych.

Dla kogo

 • dla osób ze skrzyżowaną lateralizacją,
 • dla osób z zaburzeniami lewopółkulowego przetwarzania informacji (więcej o funkcjach prawej i półkuli tutaj):
  • dzieci z kłopotami z prawidłowym tworzeniem się systemu językowego (np. z opóźnionym rozwojem mowy, z problemami artykulacyjnymi, z problemami z budowaniem wypowiedzi),
  • dzieci szkolnych z trudnościami o charakterze dyslektycznym,
  • dzieci z problemami rozwojowymi (m.in. niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, z obniżoną sprawnością intelektualną).

Autorki proponują trzy sposoby pracy z kartami. Pierwszy – najłatwiejszy, polegający na przykładaniu kartonika z poszukiwanym wzorem po kolei do poszczególnych figur w linii w celu znalezienia takiego samego wzoru, zalecają osobom z dużymi trudnościami percepcyjnymi. Kolejny sposób – trudniejszy ma miejsce, gdy kartonik ze wzorem kładziemy na początku danej linii i z tego miejsca porównujemy wzory. Trzeci – najtrudniejszy (nie dotyczy grupy III), polega na zaprezentowaniu wzoru, schowaniu i szukaniu z pamięci takiego samego wzoru wśród figur zamieszczonych w linii.

Terapeutów po raz pierwszy przystępujących do ćwiczeń z tym zestawem czeka nie lada wyzwanie z przygotowaniem kart do pracy. Warto poświęcić dłuższą chwilę na wcześniejsze całościowe wycinanie, segregowanie i przypinanie kartoników z wzorami (na szczęście świetnie opisanych) do konkretnych kart. Pozwoli to usprawnić późniejszą terapię i uniknąć rozproszenia uwagi podopiecznych. Zaznaczyć trzeba, że tak przygotowana pomoc do terapii nie mieści się już w oryginalnej teczce.

GRUPA I

Z pomocą kart pracy tej grupy poznajemy zasady, na których opierają się kolejne ćwiczenia.

Plansze 1-2

Zawierają proste wzory. Wszystkie przykłady można wykonywać, obierając jeden z trzech omówionych wcześniej sposobów pracy. Pamiętać należy, że w linijce może być więcej niż jedna taka sama figura jak we wzorze.

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Pierwszy sposób pracy z kartami – przykładanie kartonika z poszukiwanym wzorem po kolei do poszczególnych figur w linii w celu znalezienia takiego samego wzoru
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Drugi sposób pracy z kartami – kartonik z szukanym wzorem znajduje się na początku linii
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Trzeci sposób pracy z kartami – szukanie z pamięci takiego samego wzoru wśród figur zamieszczonych w linii

Plansze 3-4

Dotyczą przykładów z obrotami figur na płaszczyźnie. Osoba wykonująca zadanie szuka takiego samego wzoru, jaki przedstawiony jest na kartoniku umieszczonym na początku linii. W kolejnym etapie terapeuta na oczach dziecka obraca kartonik i prosi o odnalezienie tak samo ułożonej figury. Zidentyfikować należy wszystkie możliwe obroty umieszczone w danej linii.

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Szukanie w linii wzoru, jaki przedstawiony jest na kartoniku umieszczonym na początku linii
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja obróconych wzorów

Plansze 5-6

Dotyczą ćwiczeń z lustrzanym odbiciem. Każda linijka zawiera po 2 lub 3 kartoniki do zadań, a każda figura posiada w linijce swoje jedno lustrzane odbicie. Zanim przystąpi się do szukania lustrzanego odbicia z wykorzystaniem lusterka (ale niekoniecznie), należy odnaleźć taki sam wzór (bez obrotów i lustrzanych odbić).

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzoru z kartonika z odpowiadającymi mu wzorami na linii
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Szukanie lustrzanego odbicia prezentowanego wzoru

Plansze 7-8

Ostatnie przykłady służą doskonaleniu wszystkich ćwiczonych do tej pory umiejętności (identyfikacja, obroty, lustrzane odbicia).

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzorów bez obrotu, po zastosowaniu wszystkich możliwych obrotów oraz lustrzane odbicie wzoru

GRUPA II i III

W zadaniach z wyżej wymienionych grup pojawiają się figury niedomknięte, a same wzory zawierają niewielkie różnice.

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzorów bez obrotów i lustrzanych odbić
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzorów bez obrotów i lustrzanych odbić

GRUPA IV, V, VI

Autorki zaznaczają, że ćwiczenia oparte na sylabach w tych grupach przeznaczone są dla pacjentów umiejących czytać i dlatego proponują trzy etapy pracy w tych grupach. Pierwszy polega na identyfikowaniu sylab w linii z wzorcowym kartonikiem. Drugi dotyczy czytania sylab po kolei w linii (wyłącznie sylabowo, a nie literami). W ostatnim etapie sylaba z kartonika znika z pola widzenia, więc identyfikacja wymaga utrzymania zaprezentowanej sylaby w pamięci i odnalezienia takiej samej wśród przykładów zamieszczonych w linii.

Zadania ułożone są według poziomu trudności.

Grupa IV zawiera sylaby otwarte, zamknięte i mieszane z dużymi drukowanymi literami.

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzorów bez obrotów i lustrzanych odbić
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Czytanie kolejnych sylab od strony lewej do prawej
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzorów z pamięci

W skład grupy V wchodzą karty pracy z sylabami otwartymi zapisanymi małym drukiem.

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzorów bez obrotów i lustrzanych odbić
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Czytanie kolejnych sylab od strony lewej do prawej
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzorów z pamięci

Grupa VI to zadania z sylabami zamkniętymi oraz mieszanymi zapisanymi małym drukiem.

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzorów bez obrotów i lustrzanych odbić
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Czytanie kolejnych sylab od strony lewej do prawej
gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Identyfikacja wzorów z pamięci

W swojej praktyce terapeutycznej bardzo często korzystam z zestawu. Sugeruję zalaminowanie kart pracy, co wpłynie na dłuższe użytkowanie pomocy. Ale warto o tym pamiętać przed rozcięciem kartoników 🙂

Owocnej zabawy i nauki!

Pomoc do kupienia tutaj.

Nie chcesz, by ominął Cię kolejny wpis? Polub Przystanek Rodzinka na Facebooku.

Scroll to Top