cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania

Ćwiczenia wspomagające naukę czytania i pisania dla dzieci 4-6lat

Dwa charakteryzowane zestawy należą do serii „Ćwiczeń wspomagających naukę czytania i pisania” Elżbiety Wianeckiej i Jadwigi Kulpińskiej. Przygotowywane w jej ramach pomoce edukacyjne kierowane są do dzieci w wieku 4-6 lat rozpoczynających przygodę z czytaniem i pisaniem, a więc do terapeutów, rodziców i nauczycieli edukacji przedszkolnej.

Różnorodny materiał (m.in. tekst, ilustracje, karty pracy do wypełniania, szablony do uzupełniania) pozwala utrzymać motywację dziecka na niezmiennym poziomie, a odpowiedni dobór poszczególnych elementów umożliwia zwiększanie poziomu trudności przeprowadzanych ćwiczeń. Zadania należy modyfikować w zależności od poziomu kompetencji dziecka.

Trwałe elementy (lekkie tworzywo sztuczne, laminowane karty) zapewniają wielokrotność użycia zestawu. Każdy zestaw to dokładnie opracowany (opisany w instrukcji) projekt zajęć, dodatkowo sprawdzony w praktyce przez terapeutkę z wieloletnim stażem – Elżbietę Wianecką.

Przygotowany niżej opis zawartości zestawów, wyszczególnione a możliwe do zrealizowania cele oraz instruktażowo przedstawiony opis przebiegu ćwiczeń z wykorzystaniem poszczególnych elementów pozwoli ocenić (docenić) wartość edukacyjną i terapeutyczną zestawów.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 8

Zawartość:

 • karta z prostym tekstem (format A5),
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 1
 • karta z rysunkiem (format A6),
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 2
 • 10 etykietek z sylabami,
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 3
 • 10 laminowanych kart – przystosowanych do wielokrotnego użycia (format A6),
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 4
 • szablon do układania tekstu, 10 etykiet z wyrazami do umieszczania w szablonie, czerwona ramka do zaznaczania odpowiedzi,
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 5
 • pisak suchościeralny z gąbką,
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 6
 • zwięzła instrukcja wraz z propozycjami ćwiczeń z wykorzystaniem elementów zestawu.
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 7

Wszystkie obrazki, szablony i etykiety wykonane są z trwałego białego i czerwonego tworzywa.

Tekst do ćwiczeń, obrazek oraz instrukcje wydrukowane są na papierze technicznym.

Ćwiczone umiejętności, rozwijane kompetencje:

SYLABY

 • powtarzanie, rozumienie, nazywanie,
 • ćwiczenia grafomotoryczne.

PRACA Z TEKSTEM

 • tworzenie krótkich wypowiedzi na temat obrazka,
 • czytanie prostego tekstu (czytanie globalne),
 • odpowiadanie na pytania dotyczące konkretnych wyrazów z tekstu (czytanie ze zrozumieniem),
 • układanie zdań z wyrazów – identyfikowanie wzrokowe odpowiednich wyrazów.

PYTANIA 

 • wyszukiwanie odpowiedzi na pytania w tekście.

Jak pracować z zestawem?

SYLABY I SŁOWA

1. Równoczesne pokazanie i przeczytanie dziecku kolejnych sylab i słów (zachęcenie do samodzielnego powtórzenia), a następnie ułożenie ich w rzędzie.

2. Wspólne odczytanie wszystkich sylab i słów połączone ze wskazywaniem na nie palcem (dziecka).

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 1

3. Identyfikacja takiej samej sylaby lub wyrazu, jak ta prezentowana na planszy.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 2

4. Pisanie sylaby lub słowa z wykorzystaniem szablonu.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 3

5. Przeczytanie sylaby lub słowa przez terapeutę i powtórzenie jej/go przez dziecko.

Ze wszystkimi sylabami i słowami pracuje się według przedstawionego wyżej schemat.

Autorki zwracają uwagę na składanie etykietek z dzieckiem. Tę czynność wykorzystać można do utrwalenia materiału (np. wyszukanie konkretnego słowa – koncentracja, sprawdzenie rozumienia sylab i słów, podawanie dwóch lub więcej sylab – pamięć słuchowa).

CZYTANIE – OBRAZEK I TEKST

1. Samodzielne wypowiadanie się dziecka na temat prezentowanego obrazka.

2. Umieszczenie pod obrazkiem wydrukowanego tekstu.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 4

3. Czytanie testu z jednoczesnym pokazywaniem zaznaczonych wyrazów.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 5

4. Wspólne czytanie tekstu połączone ze wskazywaniem wyrazów palcem dziecka (posiłkowanie się pytaniami: kto?, kogo ma?, co ma kot?).

5. Schowanie obrazka i próba odpowiedzi na pytania (kto?, kogo ma?, co ma kot?, co robi kot?) i wskazanie jej w tekście.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 6
CZYTANIE – TEKST I SZABLON

1. Kilkukrotne wspólne przeczytanie tekstu (dziecko palcem wskazującym zaznacza czytany wyraz).

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 7
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 8

2. Rozłożenie etykietek do szablony znajdującego się pod tekstem,

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 9

3. Próba ułożenia zdań z wyrazów na szablonie (pomaganie dziecku pytaniami).

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 10

4. Wspólne przeczytanie ułożonego tekstu.

PYTANIA

1. Odpowiadanie na pytania (jak ma na imię?, jakie ma zawierzę?, co ma kot?, co robi kot?) poprzez zaznaczenie odpowiedzi w zdaniu czerwoną ramką.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw5 tokla 11
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 1

Zawartość:

 • 9 obrazków przedstawiających osoby,
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 2
 • 10 etykietek z wyrazami do ćwiczeń z użyciem obrazków,
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 3
 • 1 szablon do układania tekstu, 18 pasujących do niego etykiet wyrazów oraz czerwona ramka do zaznaczania odpowiedzi,
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 4
 • 5 dużych etykiet ze zdaniami,
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 5
 • 2 karty z tekstami,
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 6
 • zwięzła instrukcja wraz z propozycjami ćwiczeń z wykorzystaniem elementów zestawu.
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 7

Wszystkie obrazki, szablony i etykiety wykonane są z trwałego białego i czerwonego tworzywa.

Teksty do ćwiczeń oraz instrukcje wydrukowane są na papierze technicznym.

Ćwiczone umiejętności, rozwijane kompetencje:

RZECZOWNIKI

 •  wprowadzenie nowych rzeczowników, podpisywanie obrazków etykietkami.

SŁOWO „JEST”

 • wprowadzenie nowego wyrazu, przygotowanie do rozróżniania liczby poj. i l. mnogiej.

PRACA Z TEKSTEM

 • czytanie prostego tekstu (czytanie globalne),
 • odpowiadanie na pytania dotyczące konkretnych wyrazów z tekstu (czytanie ze zrozumieniem),
 • układanie zdań z wyrazów – identyfikowanie wzrokowe odpowiednich wyrazów.

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

 • rysowanie na polecenie.

Jak pracować z zestawem?

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

1.Rysowanie schematów na polecenie (narysuj słońce! narysuj budę!).

NOWE SŁOWO

1. Rozłożenie obrazków przedstawiających osoby (PAN, PANI, BOBO, BABA, ADAM, OLA).

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 12

2. Podanie dziecku etykietki z nazwą osoby do przeczytania, a następnie podpisanie odpowiedniego obrazka (kontynuacja dokładania wszystkich podpisów do osób na obrazkach).

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 13

3. Przyłożenie etykietki ze słowem „JEST” przed każdą etykietką osoby i przeczytanie całego zwrotu (np. JEST PANI…).

4. Wspólne złożenie materiału.

CZYTANIE

1. Czytanie tekstu.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 15

2. Próba odpowiedzi na pytania (kto?, co ma?, co robi?, czego nie ma?) z równoczesnym wskazaniem palcem danego wyrazu w tekście.

3. Rozłożenie szablonu z pustymi miejscami.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 16

4. Kilkukrotne wspólne przeczytanie tekstu (dziecko palcem wskazującym zaznacza czytany wyraz), a następnie zabranie go z pola widzenia dziecka.

5. Rozłożenie etykietek do szablony znajdującego się pod tekstem.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 17

6. Próba ułożenia zdań z wyrazów na szablonie (pomaganie pytaniami).

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 18

7. Wspólne przeczytanie ułożonego tekstu.

8. Zadawanie pytań (kto?, co ma?, co robi?, czego nie ma?) – odpowiadanie i równoczesne zaznaczanie przez dziecko odpowiedzi czerwoną ramką.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 19

9. Wspólne składanie materiału.

Schemat pracy z drugim tekstem wygląda identycznie.

RZECZOWNIKI – OSOBY

1. Rozłożenie obrazków DZIEWCZYNKI, CHŁOPCA, DZIECKA i pytanie o osobę na obrazku (kto to?).

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 20

2. Dwukrotne odczytanie przez terapeutę prezentowanej etykietki i położenie jej pod odpowiednim obrazkiem (dopasowanie pozostałych etykietek w podany sposób).

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 21
cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 22

3. Ponowne odczytanie podpisów.

4. Rozłożenie obrazków PANA, PANI, DZIEWCZYNKI, CHŁOPCA, DZIECKA.

5. Odczytanie przez dziecko etykietki, dołożenie do odpowiedniego obrazka (dopasowanie pozostałych etykietek w podany sposób).

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 23

6. Ułożenie przed każdym podpisem etykietki „JEST” i odczytanie zwrotu (np. JEST PANI…).

7. Zebranie etykietek z podpisami.

8. Dopasowanie etykietek typu „NIE MA PANI” do obrazka (zadawanie pytania: kogo nie ma?), a następnie zakrycie obrazka z daną osobą.

9. Złożenie materiału.

RZECZOWNIKI – OSOBY

1. Podawanie dziecku kolejnych etykietek ze zdaniem „NIE MA …”.

2. Samodzielne czytanie przez dziecko zdań.

cwiczenia wspomagajace nauke czytania i pisania zestaw11 tokla 28

Owocnej nauki i zabawy!

Do kupienia w sklepie TOKLA Pomoce Edukacyjne – Zestaw nr 5 oraz Zestaw nr 11.

Recenzja cieszących się popularnością układanek nazwanych „Kostkami Baby Jagi” wydawanych również przez Toklę znajduje się we wpisie „Kostki Baby Jagi” – 10 sposobów na kreatywną naukę i zabawę z dzieckiem.

kostki baby jagi tokla 23

Nie chcesz, by ominął Cię kolejny wpis? Polub Przystanek Rodzinka na Facebooku.

Podobał Ci się ten wpis? Podziel się z innymi!

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry