odkoduj programowanie dla dzieci 7

Programowanie dla dzieci bez użycia komputera z zestawem „Odkoduj”

„Odkoduj. Zadania przygotowujące do programowania dla dzieci w młodszym wieku szkolnym” to zestaw 40 ćwiczeń przygotowanych w oparciu o aktualną podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej. Wprowadza uczniów klas 1-3 w zagadnienia związane z programowaniem, kodowaniem i odszyfrowywaniem informacji, rozumianym jako określony sposób myślenia polegający na dostrzeganiu reguł, prawidłowości i analogii, szukaniu optymalnych rozwiązań, a w konsekwencji eliminowaniu nieefektywnych rozwiązań.

Choć w świadomości przeciętnego człowieka (laika informatycznego) programowanie i kodowanie kojarzy się z pisaniem skomplikowanych programów komputerowych, nużących kodów, złożonych schematów i zawiłych wzorów, w rzeczywistości szkolnej, ale i życiowej programowanie to pewien sposób myślenia opierający się na:

– śledzeniu zasad tworzenia różnorakich zadań, mechanizmów działania rzeczy, urządzeń, także reguł w zachowaniach ludzi,

– dostrzeganiu w nich powtarzalności,

– a ostatecznie opisywaniu spostrzeżonych procedur zgodnie z przyjętym w danej dziedzinie uniwersalnym kodem.

Również język jest swego rodzaju kodem komunikacyjnym opartym na wielu regułach gramatycznych, bez których nie jest możliwa lub w dużym stopniu ograniczona komunikacja.

O programowaniu języka, jednej z technik Metody Krakowskiej, czyli przemyślanym, celowym, zaplanowanym i wieloetapowym procesie kodowania i szyfrowania (ale wcześniej przecież rozkodowywania i odszyfrowywania) znaczeń o świecie zapisanych w języku pisałam we wpisie – Programowanie języka dziecka niemówiącego, rozwijającego język z opóźnieniem i dwu- lub wielojęzycznego.

Aby uczeń potrafił dostrzegać powtarzalność rozmaitych reguł, ale i był w stanie ujmować je w jednolity i znany innym użytkownikom kod, musi wykazać się nie lada koncentracją, uwagą i skupieniem.

Ćwiczenia kodowania z zestawu odwołują się przede wszystkim do umiejętności spostrzegania (percepcja wzrokowa) i logicznego myślenia (dostrzegania analogii, wyciągania wniosków, ujednolicania reguł i stosowania ich do kolejnych ćwiczeń w obrębie jednego zadania).

Zawartość:

Teczka z gumką mieszcząca 45 kart formatu A4, a wśród nich:

 • kilka słów od autorki,
odkoduj programowanie dla dzieci 3
 • instrukcja wykonania ćwiczeń,
odkoduj programowanie dla dzieci 4
 • 40 kart z zadaniami,
odkoduj programowanie dla dzieci
 • dwie karty prawidłowych odpowiedzi – również graficznie zakodowanych,
odkoduj programowanie dla dzieci 5
 • szablon odpowiedzi do powielania.
odkoduj programowanie dla dzieci 6

W zestawie powszechnym kodem stają się m.in.:

 • kolory (ciągi i zestawienia kolorów),

 • kształty, tworzone z nich figury,

 • cyfry i liczby,
 • litery oraz powstające z nich wyrazy,

 • kierunki w przestrzeni,
 • litery i cyfry ujęte w formie tradycyjnych układów współrzędnych.
odkoduj programowanie dla dzieci 23

Ćwiczenia nie są ułożone według zasady stopniowania trudności, więc można rozwiązywać je w dowolnej kolejności. Każda karta pracy zbudowana została w identyczny sposób:

odkoduj programowanie dla dzieci 26
 • polecenie, podane w formie kodu obrazkowego lub polecenia słownego, umieszczone w fioletowej ramce w górnej części strony,
 • panel po lewej stronie składający się z 6 przykładów, które należy odkodować zgodnie z poleceniem z górnej ramki,
 • panel po prawej stronie z odpowiedziami do przykładów z panelu po lewej stronie.

Powtarzalny schemat karty pozwala wypracować i utrwalić stały sposób pracy z ćwiczeniami kodowania: zrozumienie reguły kodu (polecenia), a następnie odkodowanie konkretnych przykładów.

Odkrycie kodu i umiejętne dopasowanie odpowiedzi z lewego panela do prawego to nie koniec „zabawy”. Aby sprawdzić poprawność swoich rozwiązań, należy znowu, tym razem kodem kolorystycznym (kolorowe prostokąty w prawym dolnym rogu ramek z prawego panela), zakodować odpowiedzi z poszczególnych ćwiczeń na szablonie odpowiedzi i porównać go z kartą odpowiedzi.

Programowanie dla dzieci w formie ćwiczeń w kodowaniu zawarte w zestawie od początku do końca, czyli od polecenia (zakodowanego), przez rozwiązanie (również ujmowane w kod), ale i sprawdzanie swoich odpowiedzi (kolorystycznie zaszyfrowanych) doskonale wpływają na rozwój logicznego myślenia, koncentrację i spostrzegawczość, czyli kompetencje i umiejętności niezbędne oraz jednocześnie najbardziej cenione i pożądane we współczesnym świecie.

odkoduj programowanie dla dzieci 1
odkoduj programowanie dla dzieci 8
odkoduj programowanie dla dzieci 2

Zestaw „Odkoduj. Zadania przygotowujące do programowania dla dzieci w młodszym wieku szkolnym” Małgorzaty Podleśnej wydany został nakładem Wydawnictwa WIR.

Scroll to Top