pomoc medyczna w hiszpanii 2

EKUZ a hiszpańska karta zdrowia (Tarjeta Sanitaria), czyli pomoc medyczna w Hiszpanii dla obcokrajowców

Pomoc medyczna w Hiszpanii – co trzeba wiedzieć? Czym są EKUZ i Tarjeta Sanitaria? Jak wyrobić EKUZ, a jak ubiegać się o Tarjeta Sanitaria? Czego nie refunduje EKUZ, z co zapewnia Tarjeta Sanitaria? Jak korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Tarjeta Sanitaria? Na te i inne pytania odpowiadamy we wpisie.

Pomoc medyczna w Hiszpanii dla obcokrajowców

Czym jest EKUZ a czym Tarjeta Sanitaria? 

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest spersonalizowaną kartą, która gwarantuje jej posiadaczowi prawo do otrzymania pomocy medycznej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym państwie Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcarii. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać Polacy, którzy w Polsce mają prawo do świadczeń podstawowej opieki medycznej, czyli są ubezpieczeni. Termin ważności karty zależy m.in. od rodzaju zatrudnienia, ale i wieku.

Z kolei Tarjeta Sanitaria jest indywidualną kartą zdrowia, która ułatwia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez Narodowy System Zdrowia w Hiszpanii.

Obie karty są bezpłatne, a ich wyrobienie nie jest skomplikowane.

Gdzie i jak wyrobić EKUZ oraz Tarjeta Sanitaria

Aby uzyskać EKUZ, wystarczy złożyć wniosek o kartę. Można to zrobić:

 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,
 • pocztą elektroniczną,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
 • pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Aby uzyskać Indywidualna Karta Zdrowia (Tarjeta Sanitaria), należy zgłosić się do właściwego miejscu zamieszkania ośrodka zdrowia.

Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać EKUZ i Tarjeta Sanitaria?

Aby otrzymać EKUZ wystarczy np. w formularzu składanym przez internet przedłożyć prawo do świadczeń zdrowotnych.

Kartę Tarjeta Sanitaria zostanie wydrukowana na miejscu w odpowiednim dla miejsca zamieszkania ośrodku zdrowia (Centro de Salud) po okazaniu następujących dokumentów (wykaz dotyczy starań o kartę zdrowia dla dziecka):

 • paszport,
 • EKUZ,
 • Certificado de Empadronamiento,
 • NIE rodzica ubiegającego się o kartę dla dziecka,
 • paszport rodzica ubiegającego się o kartę dla dziecka,
 • międzynardowy akt urodzenia dziecka,

zameldowanie w hiszpanii

Zameldowanie w Hiszpanii, czyli el Padrón – Certificado de empadronamiento

Posiadając już Tarjeta Sanitaria, a więc tym samym numer CIP (Osobisty Kod Identyfikacyjny) i CSV (6-cyfrowy Bezpieczny Kod Weryfikacyjny Indywidualnej Karty Zdrowia) ma się m.in. możliwość umawiania wizyt przez internet, co zdecydowanie usprawnia załatwianie formalności.

Wizytę można umówić przez aplikację i portal miCita privia.

pomoc medyczna w hiszpanii

Pomoc medyczna w Hiszpanii dla obcokrajowców, czyli co zapewnia – karta EKUZ i Tarjeta Sanitaria? 

Jeśli posiadasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego masz prawo otrzymywać nieodpłatną pomoc medyczną w podstawowym zakresie, na zasadach takich samych jak obywatele kraju, w którym przebywasz. To lekarz decyduje, które świadczenie jest konieczne i może podlegać refundacji. Co warto podkreślić EKUZ gwarantuje pomoc medyczną tylko w nagłych wypadkach, przy zaostrzeniu chorób przewlekłych, takich jak choroby serca i nowotwory. Co ciekawe w przypadku kobiet w ciąży EKUZ zapewnia niezbędne leczenie, aż do porodu i po porodzie. 

Z EKUZ możemy udać się do placówki działającej w ramach państwowej służby zdrowia (Sistema Nacional de Salud), np. do:

 • Oddziałów pogotowia (Servicio de Urgencias),
 • Przychodni (Ambulatorio, Consultorio),
 • Ośrodków zdrowia (Centro de Salud),
 • Szpitali.   

Tarjeta Sanitaria podobnie jak EKUZ gwarantuje podstawową opiekę zdrowotną w wyżej wymienionych placówkach. Dodatkowo dzieci do lat 15 w ramach Tarjeta Sanitaria mają bezpłatną opiekę dentystyczną.

Jak skorzystać z karty EKUZ w Hiszpanii?

Jeśli potrzebujemy nagłej pomocy medycznej, musimy udać się do najbliższej placówki działającej w ramach państwowej służby zdrowia – Sistema Nacional de Salud.

Trzeba mieć ze sobą kartę EKUZ oraz dowód osobisty lub paszport.

Zwrotu za dodatkowe koszty leczenia, za które trzeba było przedłożyć pieniądze, możemy ewentualnie ubiegać się w oddziale NFZ. Warto zachować oryginały rachunków i dowody zapłaty, dołączając je do wniosku.

Mając wiedzę, jak wygląda podstawowa pomoc medyczna w Hiszpanii dla obcokrajowców, czyli, co refunduje EKUZ oraz jaka opieka lekarska wynika z posiadania Tarjeta Sanitaria, można indywidualnie ocenić, czy prywatne i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jest konieczne.

Dziecieca ciekawosc blok 1
obserwuj przystanek rodzinka instagram 2
polub przystanek rodzinka facebook
Scroll to Top