dobieranki cwiczenia percepcji wzrokowej

„Dobieranki” – ćwiczenia percepcji wzrokowej

Praca z tytułowym zestawem, w skład którego wchodzą ćwiczenia percepcji wzrokowej, zapewnia prawidłowy rozwój spostrzegania i pamięci wzrokowej – kluczowych umiejętności potrzebnych m.in. do nauki czytania, pisania, wykonywania działań arytmetycznych, geometrycznych, do nauki geografii i przedmiotów ścisłych. Ponieważ poznanie świata w znacznym stopniu opiera się na spostrzeżeniach wzrokowych, publikacja wykorzystana podczas terapii i stymulacji rozwoju okazać się może sporą pomocą dla rodzica, terapeuty i nauczyciela.

Zawartość zestawu

 • zeszyt zawierający krótką instrukcję do zestawu oraz karty z obrazkami, do których dokłada się odpowiednie kartoniki,
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 6
 • 40 dwustronnych kolorowych plansz z kartonikami do wyciskania,
 • tekturowa teczka na gumkę mieszcząca wszystkie pomoce.
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 5

Charakterystyka zestawu

Wykorzystanie do ćwiczeń materiału tematycznego (obrazki przedstawiające rzeczy, zjawiska, postacie) oraz atematycznego (figury geometryczne, litery, sylaby i wyrazy) w zestawie sprzyja rozwijaniu wielu kompetencji oraz ćwiczeniu szeregu umiejętności dziecka, do których doskonalenia potrzebne jest przede wszystkim prawidłowe spostrzeganie i pamięć wzrokowa.

To właśnie prawidłowa percepcja wzrokowa warunkuje takie umiejętności, jak czytanie i pisanie, rozumienie orientacji przestrzennej, wyobraźnia przestrzenna, nauka geometrii, posługiwanie się mapą, a nawet rozwiązywanie zadań arytmetycznych.

Wykonywane z pomocą zestawu ćwiczenia usprawniają funkcje wzrokowe, które służyć mają:

 • sprawnemu rozpoznawaniu liter i zauważaniu drobnych różnic między nimi,
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 13
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 14
 • wyrobieniu sprawności całościowego ujmowania wyrazu,
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 15
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 16
 • kształceniu pamięci wzrokowej,
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 17
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 18
 • wyrobieniu sprawności prawidłowego odwzorowania,
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 19
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 20
 • usprawnianiu koordynacji wzrokowo-ruchowej i czasowo-przestrzennej,
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 21
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 22
 • podniesieniu poziomu graficznego pisma.
dobieranki cwiczenia percpecji wzrokowej 24

Zestaw idealnie sprawdzi się więc w pracy z dziećmi:

 • przygotowującymi się do edukacji szkolnej,
 • ze skrzyżowaną lateralizacją,
 • z zaburzeniami lewopółkulowego przetwarzania informacji (więcej o funkcjach prawej i półkuli tutaj), a więc z dziećmi szkolnymi z trudnościami o charakterze dyslektycznym, z dzieci z kłopotami z prawidłowym tworzeniem się systemu językowego, z dziećmi z problemami rozwojowymi (m.in. niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, z obniżoną sprawnością intelektualną).

Praca z zestawem

Wykonanie zadania na każdej z 80 karty pracy opieka się na podobnym schemacie.

 1. Dziecko otrzymuje kartę z obrazkami oraz odpowiedni zestaw wytłoczonych już kartoników.
 2. Dobiera do każdego obrazka na karcie taki sam spośród kartoników.
 3. Po przyporządkowaniu wszystkich kartoników odwraca je, sprawdzając poprawność wykonania zadania. Jeżeli kolor ramki obrazka na karcie i kolor odwrotnej strony kartonika jest jednakowy, ćwiczenie wykonano poprawnie.
 4. Jeżeli dziecko popełni błąd i kolor ramki obrazka różni się od koloru odwróconego kartonika, dziecko wykonuje zadanie jeszcze raz.

Publikacja „Dobieranki. Pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literowym, sylabowym i wyrazowym” Małgorzaty Podleśnej została wydana nakładem Wydawnictwa Harmonia.

Uwadze polecam również inny zestaw z ćwiczeniami percepcji wzrokowej scharakteryzowany we wpisie – „Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją”.

gdzie taki sam cwiczenia percepcji wzrokowej mysliwiec we
Scroll to Top