20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 4

“20-minutówki logopedyczne”- gotowe propozycje zajęć logopedycznych

“20-minutówki logopedyczne” przygotowane przez Iwonę Kowalcze-Filar, a merytorycznie konsultowane z Agnieszką Balą, to szereg ćwiczeń niezbędnych do pracy nad prawidłową wymową dziecka. Zestaw składa się z 10 gotowych propozycji zajęć logopedycznych opartych na schemacie sześciu ćwiczeń: oddechowych, motoryki małej, artykulacyjnych, sekwencji słuchowych, spostrzegania wzrokowego i pamięci. Pomoc znajduje zastosowanie zarówno w grupie i terapii indywidualnej.

Niezaprzeczalną zaletą pomocy są:

 • gotowe do pracy z dzieckiem karty (zawsze opatrzone kierowaną bezpośrednio do dziecka słowną instrukcją, przejrzystymi i przystępnymi graficznie schematami wykonania przykładowych ćwiczeń) – niewymagające dodatkowych akcesoriów (prócz ołówka/kredki i kartki papieru),
 • zadania oparte na zasadzie kompleksowego oddziaływania, czyli koordynacji czynności logopedycznych z działaniami percepcyjno-motorycznymi,
 • niekrzykliwa, pastelowa szata graficzna,
 • swobodnie wyjmowane z teczki arkusze formatu A4,
 • atrakcyjne naklejki motywacyjne, którymi można nagradzać dziecko.

  Dla kogo?

  Pomoc dedykowana jest logopedom i rodzicom pracującym z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo, jak i z tymi, u których stwierdza się nieprawidłowości rozwojowe na rożnych płaszczyznach.

  Z zestawami można pracować w grupie (swobodnie wyjmowane karty świetnie nadają się do powielania), jak i podczas terapii indywidualnej.

  Zawartość:

  • “Kilka słów od autorki”, czyli teoretyczne założenia metodyczne i praktyczne zastosowania ćwiczeń,
  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 5
  • przejrzyście i graficznie ujęty schemat 20-minutówek oraz wyjaśnienie zastosowanej kolorystyki i symboli graficznych ćwiczeń,
  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 6
  • 60 jednostronnych kart pracy formatu A4 podzielonych na 10 (rozróżnionych kolorem) propozycji gotowych około dwudziestominutowych zajęć,
  20 minutowki logopedyczne wir
  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 22
  • 100 naklejek motywacyjnych,
  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 7
  • tekturowa teczka mieszcząca wszystkie karty.

  Schemat 20-minutówek, czyli typy ćwiczeń:

  Każda z 10 propozycji zajęć logopedycznych zawiera 6 typów ćwiczeń:

  • ćwiczenie oddechowe,
  • ćwiczenie motoryki małej,
  • ćwiczenie artykulacyjne,
  • ćwiczenie sekwencji słuchowych,
  • ćwiczenie spostrzegania wzrokowego,
  • ćwiczenie pamięci.

  Każdemu ćwiczeniu poświęcona jest jedna strona A4. Przejrzyście rozplanowane zadanie na kartce, ponadto klarowny i powtarzający się w każdym z zestawów schemat sześciu ćwiczeń, ułatwia terapeucie czasowe rozplanowanie poszczególnych części zajęć. Dla dziecka z kolei przewidywalny porządek zajęć dodaje mu pewności siebie i swoich umiejętności (wynika to ze znajomości następujących po sobie elementów terapii i zabawy), ale i jest źródłem zaufania względem terapeuty.

  Ćwiczenia oddechowe

  Przypominane w broszurze bezdyskusyjne twierdzenie dotyczące zależności miedzy prawidłowym oddychaniem a poprawnym mówieniem i właściwym rozwojem aparatu mowy – jest równocześnie uzasadnieniem pierwszeństwa tego typu zadań w zestawach.

  Ćwiczenia oddechowe oznaczone zostały następującym symbolem:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 8

  W zestawach pojawiają się ćwiczenia, które dziecko będzie miało możliwość wykonywać w pozycji stojącej, leżącej lub siedzącej. Schematyczne, ale czytelne nawet dla 4-latka, instrukcje graficzne poparte są słownym komentarzem w formie polecenia skierowanego bezpośrednio do dziecka.

  Prezentowane ćwiczenia mają na celu pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy oddechowej i przede wszystkim zsynchronizowanie wydechu z wypowiadanymi sylabami, słowami i zdaniami.

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 21

  Przykławe ćwiczenie – zestaw IX:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 15

  Ćwiczenia motoryki małej

  Wychodząc z założenia, że praca dłoni uruchamiana mózgowe ośrodki odpowiedzialne za jej funkcje percepcyjne i motoryczne, co z kolei skutkuje aktywizacją ruchowego ośrodka mowy, zdecydowano się na umieszczenie ćwiczeń motoryki małej jako następnych po ćwiczeniach oddechowych.

  Ćwiczenia motoryki małej skupiające się na precyzyjnych ruchach dłoni i palców dziecka oznaczone zostały następującym symbolem:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 9

  Zadanie dziecka polega na narysowania obrazka po śladzie.

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 23

  Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 16

  Ćwiczenia artykulacyjne

  W kolejnym etap zajęć autorka proponuje ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych. Wśród zadań znajdują się przede wszystkim ćwiczenia ruchomych artykulatorów, czyli warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy.

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 24

  Ćwiczenia z przystępnie odmalowaną instrukcją zachęcającą do regularnego wykonywania zadań pod opieką dorosłego pozwolą usprawnić koordynację ruchową w zakresie aparatu artykulacyjnego oraz nabyć dziecku, wcale nie łatwą, umiejętności świadomego kierowania ruchami poszczególnych artykulatorów.

  Ćwiczenia artykulacyjne oznaczone zostały następującym symbolem:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 10

  Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 17

  Ćwiczenia sekwencji słuchowych

  Mając na uwadze poprawę uwagi i pamięci słuchowej, w proponowanych zestawach umieszczono ćwiczenia polegające na powtarzaniu różnych kombinacji sylab otwartych lub otwartych i zamkniętych (w przypadku bezdźwięcznych głosek szeregu syczącego – s, c).

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 25

  Przed wykonaniem ćwiczeń należy prawidłowo ustawić narząd artykulacyjny. Poniżej przypomnienie ułożenia artykulatorów do poszczególnych głosek (Jagoda Cieszyńska, Metody wywoływania głosek):

  • s – układ ust jak do uśmiechu (wargi rozsunięte jak do uśmiechu, nie przylegają do wewnętrznej strony siekaczy); czubek języka zazwyczaj za dolnymi siekaczami; boki języka uniesione są i przylegają do górnych zębów i dziąseł; górne zęby lekko zachodzą na dolne; podniebienie miękkie mocno przylega do tylnej ściany jamy gardła,
  • z – układ ust jak do uśmiechu (wargi rozsunięte jak do uśmiechu, nie przylegają do wewnętrznej strony siekaczy); czubek języka zazwyczaj za dolnymi siekaczami; boki języka uniesione są i przylegają do górnych zębów i dziąseł; górne zęby lekko zachodzą na dolne; podniebienie miękkie mocno przylega do tylnej ściany jamy gardła, wiązadła głosowe drgają,
  • c – wargi ułożone jak do uśmiechu, zęby zbliżone do siebie; czubek języka unosi się do wewnętrznej powierzchni górnych siekaczy lub pogranicza siekaczy i wałka dziąsłowego; brzegi języka dotykają górnych dziąseł i zębów; podniebienie miękkie silnie przylega do tylnej ściany jamy gardła,
  • dz – wargi ułożone jak do uśmiechu, zęby zbliżone do siebie; czubek języka unosi się do wewnętrznej powierzchni górnych siekaczy lub pogranicza siekaczy i wałka dziąsłowego; brzegi języka dotykają górnych dziąseł i zębów; podniebienie miękkie słabo przylega do tylnej ściany jamy gardła, wiązadła głosowe drgają.

  Ćwiczenia sekwencji słuchowych oznaczono następującym symbolem:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 11

  Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 18

  Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego

  Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego polegają na powtórzeniu słowa wypowiedzianego przez dorosłego, a następnie wskazaniu przedstawiającego go obrazka.

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 26

  Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 19

  Ćwiczenia oznaczono następującym symbolem:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 12

  Ćwiczenia pamięci

  Ostatnie ćwiczenie zestawu polegające na powtarzaniu z pamięci usłyszanych nazw obrazków (wcześniej nazwanych przez terapeutę i dziecko) pozwala rozwijać pamięć i sprawność mózgu.

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 27

  Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 20

  Ćwiczenia z tej kategorii oznaczone zostały następującym symbolem:

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 13

  Przykładowe wpisy do dziennika logopedy z wykorzystaniem pomocy “20-minutówki logopedyczne”

  Przykładowe wpisy do dziennika logopedy mogą zawierać szczegółowe informacje na temat przebiegu i postępów terapii logopedycznej. Takie wpisy mogą obejmować opis wykorzystanych metod i technik, a także ewolucję kompetencji i umiejętności językowych i mowy. Przykładowo, wpis może odnosić się do wykorzystania “20-minutówek logopedycznych”. W takim wpisie logopeda mógłby odnotować, jakie konkretne ćwiczenia z zestawu zostały przeprowadzone (np. ćwiczenia oddechowe, motoryki małej, artykulacyjne), jak pacjent reagował na poszczególne zadania oraz jakie postępy zanotowano w wymowie dziecka. Wartość tych ćwiczeń polega na ich uniwersalności – są one przydatne zarówno w pracy grupowej, jak i w terapii indywidualnej.

  1. Data: 15.01.2024
   Pacjent: Jan Kowalski
   Zajęcia: 20-minutówki logopedyczne
   • Ćwiczenia oddechowe: Jan miał początkowe trudności z koordynacją, ale wykazał poprawę w trakcie sesji.
   • Motoryka mała: Dobra koordynacja ruchowa, niewielkie problemy z precyzją.
   • Zaangażowanie: Wysoki poziom koncentracji i zaangażowania w zadania.
   • Ogólna ocena sesji: Pozytywny start, zauważalna gotowość do nauki i poprawy.
  2. Data: 22.01.2024
   Pacjent: Jan Kowalski
   Zajęcia: 20-minutówki logopedyczne
   • Ćwiczenia artykulacyjne: Poprawa płynności mowy, nadal wymaga pracy nad wymową niektórych dźwięków.
   • Sekwencje słuchowe: Bardzo dobra pamięć słuchowa i zdolność do naśladowania sekwencji.
   • Spostrzeganie wzrokowe: Pewne trudności, wymaga dodatkowych ćwiczeń.
   • Ogólna ocena sesji: Stały postęp, Jan wykazuje zrozumienie i wykonuje ćwiczenia z zainteresowaniem.
  3. Data: 29.01.2024
   Pacjent: Jan Kowalski
   Zajęcia: 20-minutówki logopedyczne
   • Powtórzenie ćwiczeń oddechowych: Wyraźna poprawa, lepsza kontrola oddechu.
   • Powtórzenie sekwencji słuchowych: Znaczący postęp, doskonałe wykonanie ćwiczeń.
   • Motoryka mała i pamięć: Postęp widać, ale nadal wymaga pracy.
   • Ogólna ocena sesji: Znaczący postęp w porównaniu do pierwszej sesji, Jan jest bardziej pewny swoich umiejętności.

  Pomoce wydane przez WIR. Charakteryzowany zestaw będący nowością wydawniczą do kupienia tutaj.

  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 1
  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 2
  20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 3

  Wszystkie wpisy zrecenzowanych do tej pory na blogu pomocy edukacyjnych Wydawnictwa WIR znajdują się tutaj.

  Dziecieca ciekawosc blok 1
  obserwuj przystanek rodzinka instagram 2
  polub przystanek rodzinka facebook
  Scroll to Top