20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 4

„20-minutówki logopedyczne”- gotowe propozycje zajęć logopedycznych

„20-minutówki logopedyczne” przygotowane przez Iwonę Kowalcze-Filar, a merytorycznie konsultowane z Agnieszką Balą, to szereg ćwiczeń niezbędnych do pracy nad prawidłową wymową dziecka. Zestaw składa się z 10 gotowych propozycji zajęć logopedycznych opartych na schemacie sześciu ćwiczeń: oddechowych, motoryki małej, artykulacyjnych, sekwencji słuchowych, spostrzegania wzrokowego i pamięci. Pomoc znajduje zastosowanie zarówno w grupie i terapii indywidualnej.

Niezaprzeczalną zaletą pomocy są:

 • gotowe do pracy z dzieckiem karty (zawsze opatrzone kierowaną bezpośrednio do dziecka słowną instrukcją, przejrzystymi i przystępnymi graficznie schematami wykonania przykładowych ćwiczeń) – niewymagające dodatkowych akcesoriów (prócz ołówka/kredki i kartki papieru),
 • zadania oparte na zasadzie kompleksowego oddziaływania, czyli koordynacji czynności logopedycznych z działaniami percepcyjno-motorycznymi,
 • niekrzykliwa, pastelowa szata graficzna,
 • swobodnie wyjmowane z teczki arkusze formatu A4,
 • atrakcyjne naklejki motywacyjne, którymi można nagradzać dziecko.

Dla kogo?

Pomoc dedykowana jest logopedom i rodzicom pracującym z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo, jak i z tymi, u których stwierdza się nieprawidłowości rozwojowe na rożnych płaszczyznach.

Z zestawami można pracować w grupie (swobodnie wyjmowane karty świetnie nadają się do powielania), jak i podczas terapii indywidualnej.

Zawartość:

 • „Kilka słów od autorki”, czyli teoretyczne założenia metodyczne i praktyczne zastosowania ćwiczeń,
20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 5
 • przejrzyście i graficznie ujęty schemat 20-minutówek oraz wyjaśnienie zastosowanej kolorystyki i symboli graficznych ćwiczeń,
20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 6
 • 60 jednostronnych kart pracy formatu A4 podzielonych na 10 (rozróżnionych kolorem) propozycji gotowych około dwudziestominutowych zajęć,
20 minutowki logopedyczne wir
20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 22
 • 100 naklejek motywacyjnych,
20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 7
 • tekturowa teczka mieszcząca wszystkie karty.

Schemat 20-minutówek, czyli typy ćwiczeń:

Każda z 10 propozycji zajęć logopedycznych zawiera 6 typów ćwiczeń:

 • ćwiczenie oddechowe,
 • ćwiczenie motoryki małej,
 • ćwiczenie artykulacyjne,
 • ćwiczenie sekwencji słuchowych,
 • ćwiczenie spostrzegania wzrokowego,
 • ćwiczenie pamięci.

Każdemu ćwiczeniu poświęcona jest jedna strona A4. Przejrzyście rozplanowane zadanie na kartce, ponadto klarowny i powtarzający się w każdym z zestawów schemat sześciu ćwiczeń, ułatwia terapeucie czasowe rozplanowanie poszczególnych części zajęć. Dla dziecka z kolei przewidywalny porządek zajęć dodaje mu pewności siebie i swoich umiejętności (wynika to ze znajomości następujących po sobie elementów terapii i zabawy), ale i jest źródłem zaufania względem terapeuty.

Ćwiczenia oddechowe

Przypominane w broszurze bezdyskusyjne twierdzenie dotyczące zależności miedzy prawidłowym oddychaniem a poprawnym mówieniem i właściwym rozwojem aparatu mowy – jest równocześnie uzasadnieniem pierwszeństwa tego typu zadań w zestawach.

Ćwiczenia oddechowe oznaczone zostały następującym symbolem:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 8

W zestawach pojawiają się ćwiczenia, które dziecko będzie miało możliwość wykonywać w pozycji stojącej, leżącej lub siedzącej. Schematyczne, ale czytelne nawet dla 4-latka, instrukcje graficzne poparte są słownym komentarzem w formie polecenia skierowanego bezpośrednio do dziecka.

Prezentowane ćwiczenia mają na celu pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy oddechowej i przede wszystkim zsynchronizowanie wydechu z wypowiadanymi sylabami, słowami i zdaniami.

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 21

Przykławe ćwiczenie – zestaw IX:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 15

Ćwiczenia motoryki małej

Wychodząc z założenia, że praca dłoni uruchamiana mózgowe ośrodki odpowiedzialne za jej funkcje percepcyjne i motoryczne, co z kolei skutkuje aktywizacją ruchowego ośrodka mowy, zdecydowano się na umieszczenie ćwiczeń motoryki małej jako następnych po ćwiczeniach oddechowych.

Ćwiczenia motoryki małej skupiające się na precyzyjnych ruchach dłoni i palców dziecka oznaczone zostały następującym symbolem:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 9

Zadanie dziecka polega na narysowania obrazka po śladzie.

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 23

Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 16

Ćwiczenia artykulacyjne

W kolejnym etap zajęć autorka proponuje ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych. Wśród zadań znajdują się przede wszystkim ćwiczenia ruchomych artykulatorów, czyli warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy.

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 24

Ćwiczenia z przystępnie odmalowaną instrukcją zachęcającą do regularnego wykonywania zadań pod opieką dorosłego pozwolą usprawnić koordynację ruchową w zakresie aparatu artykulacyjnego oraz nabyć dziecku, wcale nie łatwą, umiejętności świadomego kierowania ruchami poszczególnych artykulatorów.

Ćwiczenia artykulacyjne oznaczone zostały następującym symbolem:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 10

Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 17

Ćwiczenia sekwencji słuchowych

Mając na uwadze poprawę uwagi i pamięci słuchowej, w proponowanych zestawach umieszczono ćwiczenia polegające na powtarzaniu różnych kombinacji sylab otwartych lub otwartych i zamkniętych (w przypadku bezdźwięcznych głosek szeregu syczącego – s, c).

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 25

Przed wykonaniem ćwiczeń należy prawidłowo ustawić narząd artykulacyjny. Poniżej przypomnienie ułożenia artykulatorów do poszczególnych głosek (Jagoda Cieszyńska, Metody wywoływania głosek):

 • s – układ ust jak do uśmiechu (wargi rozsunięte jak do uśmiechu, nie przylegają do wewnętrznej strony siekaczy); czubek języka zazwyczaj za dolnymi siekaczami; boki języka uniesione są i przylegają do górnych zębów i dziąseł; górne zęby lekko zachodzą na dolne; podniebienie miękkie mocno przylega do tylnej ściany jamy gardła,
 • z – układ ust jak do uśmiechu (wargi rozsunięte jak do uśmiechu, nie przylegają do wewnętrznej strony siekaczy); czubek języka zazwyczaj za dolnymi siekaczami; boki języka uniesione są i przylegają do górnych zębów i dziąseł; górne zęby lekko zachodzą na dolne; podniebienie miękkie mocno przylega do tylnej ściany jamy gardła, wiązadła głosowe drgają,
 • c – wargi ułożone jak do uśmiechu, zęby zbliżone do siebie; czubek języka unosi się do wewnętrznej powierzchni górnych siekaczy lub pogranicza siekaczy i wałka dziąsłowego; brzegi języka dotykają górnych dziąseł i zębów; podniebienie miękkie silnie przylega do tylnej ściany jamy gardła,
 • dz – wargi ułożone jak do uśmiechu, zęby zbliżone do siebie; czubek języka unosi się do wewnętrznej powierzchni górnych siekaczy lub pogranicza siekaczy i wałka dziąsłowego; brzegi języka dotykają górnych dziąseł i zębów; podniebienie miękkie słabo przylega do tylnej ściany jamy gardła, wiązadła głosowe drgają.

Ćwiczenia sekwencji słuchowych oznaczono następującym symbolem:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 11

Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 18

Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego

Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego polegają na powtórzeniu słowa wypowiedzianego przez dorosłego, a następnie wskazaniu przedstawiającego go obrazka.

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 26

Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 19

Ćwiczenia oznaczono następującym symbolem:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 12

Ćwiczenia pamięci

Ostatnie ćwiczenie zestawu polegające na powtarzaniu z pamięci usłyszanych nazw obrazków (wcześniej nazwanych przez terapeutę i dziecko) pozwala rozwijać pamięć i sprawność mózgu.

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 27

Przykładowe ćwiczenie – zestaw IX:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 20

Ćwiczenia z tej kategorii oznaczone zostały następującym symbolem:

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 13

Pomoce wydane przez WIR. Charakteryzowany zestaw będący nowością wydawniczą do kupienia tutaj.

20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 1
20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 2
20 minutowki logopedyczne iwona kowalcze filar 3

Wszystkie wpisy zrecenzowanych do tej pory na blogu pomocy edukacyjnych Wydawnictwa WIR znajdują się tutaj.

Nie chcesz, by ominął Cię kolejny wpis? Polub Przystanek Rodzinka na Facebooku.

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry