wielcy filozofowie ksiazka 12

„Wielcy filozofowie” – wielki formatem i treścią picturebook z serii „Myśli, które zmieniły świat”

„Wielcy filozofowie” to zdecydowanie więcej niż zbiór idei wielkich myślicieli. To kompletne vademecum porządkujące wiedzę, spostrzeżenia i koncepcje filozoficzne zmieniające się na przestrzeni dziejów. To także korespondujące z treścią, równie esencjalne, ilustracje. To starannie wydana wielkoformatówka – o wybitnych myślicielach, wielkich ideach, inspirująca do nie mniej ważnych dyskusji. Dla młodych (ale nie przedszkolnych) i starszych czytelników.

Całkiem niedawno na rynku wydawniczym pojawił się tytuł, który prezentując zarys największych idei filozofii dla dzieci i młodzieży, poważnie traktuje młodego odbiorcę (książka dedykowana dzieciom 9+) i nie omamia go bajkową szatą graficzną, zdawkowymi hasłami lub – przeciwnie – nużącym wykładem akademickim. Nie zapomina przy tym, by ogrom serwowanej wiedzy nie przytłoczył odbiorcę. Snuje więc przystępną popularnonaukową narrację, podporządkowując jej wiele mówiące o treści ilustracje.

Wreszcie znalazłam idealny odpowiednik „Historii filozofii” Władysława Tatarkiewicza dla dzieci i młodzieży!

„Wielcy filozofowie” trafiły do księgarni, bibliotek i oby do jak największej liczby rąk i umysłów młodych czytelników.

Jej Wysokość Filozofia

Czym jest filozofia? Czy bliżej jej do nauki, religii czy raczej mało sprecyzowanych i swobodnych rozważań i dyskusji, jakie właściwie każdy człowiek prowadzi na różnym etapie swojego życia? Czy więc filozofem może zostać każdy? W jaki sposób wielcy myśliciele szukali odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość od wieku? Jak osobiste doświadczenia kształtowały sposób ich myślenia? Które pytania i kwestie nurtowały ich szczególnie mocno?

wielcy filozofowie ksiazka 2
wielcy filozofowie ksiazka 3
wielcy filozofowie ksiazka 4

Wielcy filozofowie i ich wielkie idee

Siddhartha Gautama (Budda), Konfucjusz, Sokrates, Święty Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Gottfried Wilhelm Leibniz, Mary Wollstonecraft, Karol Marks, Hannah Arendt, Paul Michel Foucault, Judith Butler i wielu innych. W sumie 'wielkich filozofów’ według Clive’a Gifforda mamy aż 27!

Które z cnót kardynalnych Konfucjusza pasują do współczesnego świata?

W jaki sposób metoda sokratyczna ujawnić może błędne myślenie rozmówcy?

Czy słynna idea Johna Locke’a – tabula rasa – znajduje zastosowanie dzisiaj?

Który ze słynnych matematyków i fizyków wszech czasów przyczynił się do podważenia wiarygodności Leibniza?

Kto wypowiedział słynne zdanie: „Człowiek rodzi się wolny, a wszędzie tkwi w kajdanach”.

O kim i dlaczego mówi się, że była liderką walki na rzecz równouprawnienia kobiet?

Jak Michela Foucaulta oceniał szpitali psychiatryczne i więzienia?

Dlaczego w dziełach Hannah Arendt tak wiele rozważań o istocie zła?

Co o podziale na płeć męską i żeńską twierdzi Judith Butler?

Na te proste pytania, ale i wiele kwestii wagi ciężkiej, odpowiedzi znajdziecie w książce „Wielcy filozofowie” Clive’a Gifforda z ilustrasjami Sama Kaldy ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Emotikon.

wielcy filozofowie ksiazka 5
wielcy filozofowie ksiazka 6
wielcy filozofowie ksiazka 7
wielcy filozofowie ksiazka 8
wielcy filozofowie ksiazka 9
wielcy filozofowie ksiazka 10

Publikacja zawiera także praktyczny słowniczek trudnych, ale wartych zapamiętania pojęć, mnóstwo przenikliwych cytatów i trafne tytuły rozdziałów, dzięki którym łatwo usystematyzować zmienność idei na przestrzeni wieków oraz pojąć istotę koncepcji konkretnego filozofa.

wielcy filozofowie ksiazka 1

Wartościowe książki edukacyjne dla dzieci – „Fizyka kwantowa i jej tajemnice” oraz „Teoria względności i jej tajemnice”.

fizyka kwantowa teoria wzglednosci

obserwuj przystanek rodzinka instagram
polub przystanek rodzinka facebook
Scroll to Top