gra planszowa emocje (7)

Terapeutyczna gra planszowa “Emocje – nazywam, rozumiem, wyrażam”

W świecie, gdzie inteligencja emocjonalna jest równie ważna jak IQ, gra “Emocje – nazywam, rozumiem, wyrażam” staje się dobrym narzędziem edukacyjnym. Gra terapeutyczna oferuje szerokie spojrzenie na emocje. Choć zaprojektowana została dawno temu, do dziś znajduje wszechstronne zastosowanie, od gabinetów terapeutycznych po domowe salony, łącząc zabawę z rozwojem osobistym i społecznym. Jej prostota i uniwersalność sprawiają, że każdy, niezależnie od wieku czy doświadczenia, może nauczyć się lepiej rozumieć i wyrażać swoje uczucia, co jest kluczem do zdrowych relacji i dobrostanu psychicznego.

Zawartość

 • 6 trójkątnych plansz,
 • komplet pionków,
 • kostka do gry,
 • książeczka stanowiącą szczegółową instrukcję wykorzystania gry.

gra planszowa emocje (6)

Ćwiczone umiejętności, rozwijane kompetencje

 • Rozpoznawanie emocji: Umiejętność identyfikowania podstawowych stanów emocjonalnych: radości, złości, smutku i lęku.
 • Wyrażanie emocji: Praktyka w konstruktywnym wyrażaniu uczuć.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna: Rozwijanie zdolności komunikowania się za pomocą słów i mowy ciała.
 • Empatia: Wspieranie rozwoju zdolności do rozumienia i współodczuwania emocji innych osób.
 • Aktywne słuchanie: Ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania bez przerywania.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Nauka konstruktywnego radzenia sobie z emocjonalnymi nieporozumieniami i konfliktami.
 • Samoregulacja: Wspomaganie umiejętności zarządzania własnymi reakcjami emocjonalnymi w różnych sytuacjach.
 • Współpraca: Budowanie zdolności do pracy w grupie i współdziałania w celu osiągnięcia wspólnych celów.
 • Tolerancja i akceptacja: Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec emocji innych.

Dla kogo?

“Emocje – nazywam, rozumiem, wyrażam” dedykowana jest osobom w wieku szkolnym. Doświadczenie pozwala mi dodać, że trening emocjonalny z grą sprawdza się również z 6-latkami – młodsi gracze, którzy wykazują wysoki poziom dojrzałości emocjonalnej, również mogą odnieść korzyści z doświadczeń płynących z gry. Zadawane pytania mogą być odpowiednio dostosowane przez opiekunów, aby umożliwić młodszym uczestnikom rozpoznawanie i nazywanie emocji w bezpiecznej, wspierającej atmosferze. Umożliwia to nie tylko rozwój emocjonalny, ale i edukacyjny, zachęcając do otwartości i ucząc empatii niezależnie od wieku.

ksiazki dla dzieci o emocjach

Książki dla dzieci o emocjach — lista ponad 10 tytułów

Moc prostoty w służbie edukacji

W grze “Emocje – nazywam, rozumiem, wyrażam”, gracze korzystają z prostego zestawu: kolorowych plansz w kształcie trójkątów, pionków, kostki. Gra polega na przemieszczaniu się po planszy zgodnie z rzutem kostki i odpowiadaniu na pytania o emocje, które pojawią się na kolejnych polach. Finał gry pozwala na twórczą ekspresję, gdzie gracze mają okazję stworzyć własne zadania. Pytania zadawane w trakcie gry są kluczowe, wymagają od uczestników refleksji i introspekcji, co czyni tę grę narzędziem edukacyjnym.

Kluczowym elementem gry jest głęboka analiza czterech podstawowych emocji. Autorki, doświadczone w pracy z młodzieżą, formułują pytania, które inspirują do dialogu i samopoznania.

gra planszowa emocje (9)
gra planszowa emocje (8)
gra planszowa emocje (10)

Więcej niż gra – funkcje gry

 • Narzędzie terapeutyczne: Gra jest wykorzystywana jako pomoc w terapii indywidualnej i grupowej, ułatwiając mówienie o trudnych uczuciach.
 • Wsparcie edukacyjne: Służy jako uzupełnienie programów nauczania, szczególnie w zakresie edukacji emocjonalnej i społecznej.
 • Diagnostyka emocjonalna: Pomaga w identyfikacji obszarów, które wymagają większej uwagi w kontekście stanów emocjonalnych graczy.
 • Rozwój osobisty: Oferuje graczom możliwość pracy nad sobą i własnymi emocjami w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.
 • Budowanie relacji: Umożliwia graczom lepsze poznanie się nawzajem poprzez dzielenie się doświadczeniami emocjonalnymi.
 • Psychoedukacja: Gra edukuje w zakresie rozumienia emocji, ich funkcji i sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości: Przez pozytywne przeżycia i osiągnięcia w trakcie gry wzmacnia się samoocena graczy.

Gra posiada wiele atutów, w tym możliwość zastosowania w różnorodnych kontekstach – od terapeutycznych sesji po rodzinną rozgrywkę. Jest ona szczególnie wartościowa jako narzędzie wspomagające w diagnozie emocjonalnej. Jednak wśród wad warto zwrócić uwagę na aspekty wizualne – grafika mogłaby być bardziej przyciągająca, co z pewnością przyciągnęłoby szersze grono odbiorców.

Gra zrobiła na mnie dobre wrażenie. Widać w niej potencjał do angażującej i merytorycznej rozgrywki. Dostrzegam jej wartość w edukacji emocjonalnej i terapii.

gra planszowa emocje (5)
gra planszowa emocje (3)
gra planszowa emocje (2)
gra planszowa emocje (4)
gra planszowa emocje (1)

Gra “Emocje – nazywam, rozumiem, wyrażam” wydana została nakładem Wydawnictwa Epideixis.

O innych grach logicznych, od których ciężko oderwać dorosłych i dzieci przeczytacie we wpisie – Logika, geometria, kombinatoryka – Kubik, MoMo, Getriko – gry logiczne dla dzieci.

gry logiczne dla dzieci 3

Scroll to Top