self reg ksiazka (1)

„Self-Reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresować i żyć pełnią możliwości” oraz ” Samoregulacja w szkole. SELF-REG. Spokój, koncentracja, nauka” – recenzja

W świecie, gdzie presja i stres stały się codziennością zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, pojawia się pytanie, jak możemy lepiej radzić sobie z tymi wyzwaniami. Odpowiedzią mogą być książki Stuarta Shankera z serii „Self-Reg”. Te przełomowe prace rzucają nowe światło na wychowanie i edukację, proponując odświeżające podejście do samoregulacji – klucza do rozwoju i dobrostanu naszych pociech i nas samych.

Shanker przedstawia narzędzia niezbędne do nawigacji w złożonym środowisku. Czy „Self-Reg” jest magicznym rozwiązaniem dla rodziców i nauczycieli poszukujących spokoju w edukacji i wychowaniu? W recenzji zagłębiam się w treść i przesłanie książek Shankera, by odkryć, czy rzeczywiście posiadają one klucz do harmonii i zrozumienia w relacjach z naszymi dziećmi.

Stuart Shanker i Teresa Barker – mistrzowie samoregulacji w wychowaniu i edukacji

W świecie edukacji i psychologii rozwojowej dzieci, nazwisko Stuart Shanker jest synonimem innowacji i głębokiego zrozumienia mechanizmów kształtujących młody umysł. Jako profesor filozofii i psychologii na York University oraz założyciel The MEHRIT Centre, Shanker zyskał międzynarodowe uznanie dzięki swoim badaniom nad wczesnym rozwojem dziecka. Jego prace, bazujące na solidnych fundamentach naukowych, przekładają się na praktyczne rozwiązania wychowawcze stosowane na całym świecie.

Teresa Barker, znana jako współautorka Shankera, odegrała kluczową rolę w przekształcaniu jego teorii w przystępne i użyteczne przewodniki. Jej talent do klarownego przedstawiania skomplikowanych koncepcji pozwolił na szersze zrozumienie i zastosowanie metod samoregulacji w praktyce rodzicielskiej i edukacyjnej. Razem, Shanker i Barker tworzą dynamiczny duet, którego wspólne dzieła stanowią kamień milowy w dziedzinie wychowania i rozwoju dziecięcego.

Ich książki nie tylko rzucają wyzwanie tradycyjnym podejściom w edukacji, ale także oferują nowe perspektywy na zrozumienie zachowań i emocji dzieci. Przyjmując holistyczne podejście, Shanker i Barker skupiają się na wychowaniu opartym na empatii i zrozumieniu, stawiając na pierwszym miejscu dobrostan dziecka. Ich prace są nie tylko cenne dla rodziców i nauczycieli, ale dla każdego, kto dąży do głębszego zrozumienia procesów rozwojowych i emocjonalnych młodego pokolenia.

rodzicelstwo bez awantur

Rodzicielstwo bez awantur. Jak odzyskać spokój w rodzinie i wesprzeć rozwój dziecka” – recenzja

mozg na tak ksiazka (1)

Mózg na tak” Daniel J. Siegel i Tina Payne Bryson – recenzja

Seria „Self-Reg” Stuarta Shankera

Seria „Self-Reg” Stuarta Shankera otwiera nowy rozdział w zrozumieniu i podejściu do emocji oraz zachowania dzieci. Skupiając się na koncepcji samoregulacji, Shanker kieruje uwagę na zdolność dziecka do zarządzania stresem i budowania konstruktywnych relacji z otoczeniem. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wychowania, które często skupiają się na kontroli i dyscyplinie, „Self-Reg” podkreśla znaczenie zrozumienia wewnętrznych procesów dziecka i wspierania jego naturalnej zdolności do samoregulacji.

W swoich książkach Shanker wyjaśnia, jak stres wpływa na rozwój dziecka i jak poprzez świadome działania rodziców i nauczycieli można pomóc dziecku lepiej radzić sobie z emocjonalnymi i poznawczymi wyzwaniami. Autor proponuje praktyczne strategie i narzędzia, które pozwalają na identyfikację i zarządzanie stresorami, zwiększając tym samym zdolność dziecka do koncentracji, współpracy i nauki.

„Self-Reg” to nie tylko poradnik dla rodziców i nauczycieli, ale także cenne źródło wiedzy dla każdego, kto pragnie zrozumieć złożoność dziecka jako emocjonalnego i społecznego istoty. Shanker zaprasza czytelników do rewolucyjnej zmiany perspektywy, gdzie empatia, zrozumienie i wsparcie zastępują kontrolę i dyscyplinę.

self reg ksiazka (12)
self reg ksiazka (13)
self reg ksiazka (3)
self reg ksiazka (4)

Jak mówić, gdy dzieci nie słuchają” – poradnik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

jak mowic gdy dzieci nie sluchaja 8

Samoregulacja – klucz do harmonii i rozwoju dzieci

W „Self-Reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresować i żyć pełnią możliwości”, Shanker oferuje rodzicom praktyczne i łatwo dostępne techniki, które pomagają dzieciom w radzeniu sobie ze stresem, a także w poprawie ich koncentracji i zdolności do współpracy. Autor podkreśla znaczenie identyfikacji różnych stresorów w pięciu kluczowych obszarach życia: biologicznym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i prospołecznym. Dzięki temu, rodzice zyskują konkretne narzędzia do lepszego zrozumienia i wsparcia swoich dzieci.

self reg ksiazka (5)
self reg ksiazka (6)
self reg ksiazka (7)

W kolejnej książce serii, „Samoregulacja w szkole. SELF-REG. Spokój, koncentracja, nauka”, Shanker przenosi koncept samoregulacji do środowiska edukacyjnego. Skupia się na tym, jak nauczyciele mogą wykorzystać zasady samoregulacji do wzmocnienia zdolności uczniów do zarządzania stresem i koncentracji, co bezpośrednio przekłada się na ich sukcesy w nauce i rozwój emocjonalny. Autor dostarcza narzędzi i strategii, które ułatwiają integrację tych technik w codziennym procesie dydaktycznym, podkreślając, że samoregulacja jest nie tylko kwestią indywidualną, ale również aspektem, który może być wspierany i rozwijany w grupie.

self reg ksiazka (14)
self reg ksiazka (15)
self reg ksiazka (16)
self reg ksiazka (17)

Obydwie książki tworzą kompleksowy zestaw zasobów, które służą lepszemu zrozumieniu i wsparciu dzieci w ich rozwoju. Shanker, bazując na solidnych podstawach teoretycznych i badawczych, prezentuje samoregulację nie tylko jako technikę, ale jako filozofię wychowania, która promuje zdrowy rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Jego prace są nieocenionym przewodnikiem dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą wyposażyć dzieci w narzędzia potrzebne do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Przekraczając granice wychowania – empatia i zrozumienie w serii „Self-Reg”

Seria książek „Self-Reg” Stuarta Shankera stanowi nie tylko fundament teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczne narzędzie dla każdego, kto zajmuje się wychowaniem i edukacją dzieci. Wyróżniając się jasnością przekazu i oparciem na solidnych badaniach naukowych, Shanker przekształca złożone koncepcje psychologiczne i neurologiczne w przystępne strategie, które można łatwo zastosować w codziennym życiu.

Co więcej, Shanker kładzie nacisk na znaczenie empatycznego podejścia do zachowań dzieci, zachęcając do zrozumienia przyczyn ich działania, zamiast skupiania się wyłącznie na karaniu. Dzięki temu rodzice i nauczyciele mogą lepiej rozumieć dzieci i wspierać ich w zdrowym rozwoju emocjonalnym i społecznym. Książki te dostarczają narzędzi, które pomagają w identyfikacji stresorów i radzeniu sobie z nimi, co ma kluczowe znaczenie w budowaniu zdrowych relacji i efektywnej nauki.

„Self-Reg” Shankera to więcej niż książki – to holistyczne podejście do wychowania, które ma potencjał, by zrewolucjonizować sposób, w jaki wspieramy rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci. Dzięki temu, zarówno w domu, jak i w szkole, można stworzyć środowisko, które sprzyja wzrostowi, zrozumieniu i harmonii.

self reg ksiazka (8)
self reg ksiazka (9)
self reg ksiazka (10)
self reg ksiazka (11)
self reg ksiazka (18)
self reg ksiazka (19)
self reg ksiazka (20)
self reg ksiazka (21)

Książki „Self-Reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresować i żyć pełnią możliwości” Stuarta Shanker i Teresy Barker książka „Samoregulacja w szkole. SELF-REG. Spokój, koncentracja, nauka” Stuarta Shankera ukazały się nakładem wydawnictwa Mamania.

self reg ksiazka (2)

„Slow Down. Zwolnij. 50 opowieści o przyrodzie, która wnosi spokój do zabieganego świata” – książka (do wspólnego czytania z dziećmi), która jest zaproszeniem, by w codzienności delektować się tym, co piękne, a ulotne.

slow down 50 opowiesci 1

Dziecieca ciekawosc blok 1
obserwuj przystanek rodzinka instagram 2
polub przystanek rodzinka facebook
Scroll to Top