autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

„AUTYZM. Ćwiczenia stolikowe” Agnieszki Bali – nowość na rynku wydawniczym

Dlaczego sięgnęłam akurat po „Ćwiczenia stolikowe”, skoro na rynku wydawniczym roi się od materiałów kierowanych w stronę terapeutów pracujących z dziećmi autystycznymi lub zagrożonymi autyzmem? Ogrom kart pracy i dodatkowych materiałów, rzeczowa i czytelna instrukcja (zarówno dla specjalisty jak i rodzica), holistyczne podejście do pracy z dzieckiem (będące sumą zaangażowania dziecka i rodzica), praca poparta niemałym doświadczeniem – to moje argumenty przemawiające na korzyść recenzowanej pomocy.

Postanowiłam zajrzeć do środka, sprawdzić w praktyce, opowiedzieć o niej i pokazać na filmikach przykładowe ćwiczenia.

autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Do kupienia tutaj.

Zawartość

 • 58 kart ćwiczeń formatu 33 x 26 cm,
 • 220 (!!!) grubych tekturowych elementów (obrazki, szablony, etykiety, układanki),
 • instrukcja,
 • gruba teczka mieszcząca wszystkie pomoce.

Dla kogo?

 • dla dzieci z autyzmem,
 • dla dzieci zagrożonych autyzmem,
 • dla dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Autorka zestawu zaznacza, że ćwiczenia z dziećmi autystycznymi i zagrożonymi autyzmem mogą być realizowane, gdy dziecko osiągnęło gotowość do uczestnictwa w ćwiczeniach stolikowych lub przynajmniej przez krótki czas koncentruje uwagę.

Cel ćwiczeń

 • wydłużanie koncentracji uwagi,
 • działanie dziecka przy stoliku i w przestrzeni,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej,
 • wzmacnianie procesu zapamiętywania i generalizowania umiejętności,
 • rozwijanie umiejętności językowych (konkretnie ćwiczone umiejętności opisane zostały w poszczególnych zadaniach).
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Karty 1-6 i etykietki z nazwami zabawek z wykrojnika IX

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • wskazywania przedmiotu, obrazka, wyrazu,
 • nazywania przedmiotu (miś, lalka, auto, piłka, balon, wiaderko),
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie dziecku zabawki,
 • położenie jej na obrazku,
 • dołożenie odpowiedniej etykietki z nazwą zabawki,
 • zapytanie, gdzie piłka? (pytanie sugerowane również przez odpowiedni gest dłoni – widoczne na zdjęciu),
 • wskazanie piłki i ponowne zapytanie, gdzie piłka?,
 • ułożenie ręki dziecka w gest wskazywania w celu wskazania zabawki, obrazka i wyrazu.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Rodzic przy stoliku każdego dnia pokazuje egzemplarz zabawki (i nazywa go), kładzie go na karcie, na której jest obrazek zabawki wraz z etykietą.

autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

W przestrzeni domowej rodzic pokazuje miejsce, gdzie należy odkładać zabawkę po wykonaniu zadania i wspólnie zanosi ją z dzieckiem.

Karty 7-8 i obrazki zabawek z wykrojnika VI oraz etykietki nazw z wykrojnika IX

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • identyfikowania obrazków,
 • czytania globalnego wyrazów,
 • wskazywania obrazka, wyrazu,
 • nazywania przedmiotu (miś, lalka, auto, piłka, balon, wiaderko),
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie dziecku obrazka zabawki i nazwanie zabawki,
 • położenie obrazka na odpowiednim obrazku (lub cieniu) na karcie z równoczesnym wskazaniem go palcem, poparcie gestu słowami: taki tu!,
 • dołożenie etykiety z nazwą przedmiotu i przeczytanie jej,
 • wykonanie z dzieckiem zadań do końca (dziecko stara się wyszukać kolejno podawane obrazki na planszy (lub ich cienie), terapeuta nazywa przedmiot, dokłada etykietkę),
 • zapytanie o położenie zabawek, gdzie miś? Itp.,
 • ułożenie ręki dziecka w gest wskazywania i pomoc terapeuty w pokazaniu misia,
 • próba odpowiedzi na pytanie, kto?
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest pokazywać obrazek i nakładać na niego zabawkę, nazywać ją, obrazek i wyraz.

W przestrzeni domowej rodzic pokazuje miejsce, gdzie należy odkładać zabawkę po wykonaniu zadania i wspólnie zanosi ją z dzieckiem.

Karty 9,10,11,17,18,19

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • tworzenia fabuły do ilustracji,
 • czytania samogłoski,
 • wskazywania litery,
 • pisania litery,
 • wskazywania przedmiotu, obrazka, wyrazu,
 • powtarzania słowa,
 • nazywania przedmiotu,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • inicjowanie zabawy na podstawie obrazka sytuacyjnego,
 • pokazanie, jak lala je,
 • wymawianie samogłoski U z zachwytem,
 • wskazanie ilustracji i litery,
 • ułożenie odpowiednio ręki dziecka, by pomóc mu wodzić palcem po śladzie litery,
 • nazwanie samogłoski,
 • nałożenie folii na kartkę i wspólne napisanie litery mazakiem (gdy dziecko pozna już kształt litery),
 • przeczytanie zdania: LALA JE.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku rodzic codziennie pokazuje dziecku obrazek i nazywa samogłoskę. Także inicjuje zabawę w karmienie lali, nazywa samogłoskę, pokazuje obrazek i literę.

W przestrzeni domowej rodzic wskazuje na to, co je, podkreślając, jakie to dobre i wymawiając samogłoskę U. Podczas zabawy pokazuje literę. Zachęca do zabawy z lalką i nazywania samogłoski.

Karty 12-13 i obrazki zabawek z wykrojnika VII, VIII oraz etykietki z nazwami zabawek z wykrojnika IX

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • identyfikowania obrazków,
 • czytania globalnego wyrazów,
 • wskazywania przedmiotu, obrazka, wyrazu,
 • powtarzania słowa,
 • nazywania przedmiotu,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie odpowiedniego obrazka z wykrojnika,
 • nazwanie przedmiotu,
 • położenie obrazka pod takim samym obrazkiem na karcie ćwiczeń, równoczesne wskazanie go palcem i opatrzenie komentarzem: taki tu!,
 • położenie pod obrazkiem etykietki z jego nazwą,
 • wykonanie zadania z dzieckiem do końca (dziecko stara się wyszukiwać taki sam obrazek na karcie ćwiczeń jak na kartonowym obrazku, terapeuta nazywa przedmiot, dokłada etykietkę z wyrazem),
 • po wyszukaniu i ułożeniu wszystkich obrazków zapytanie o położenie zabawek, gdzie miś? Itp.,
 • ułożenie ręki dziecka w gest wskazywania i pomaganie w pokazaniu misia,
 • próba odpowiedzi na pytanie, kto?
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest codziennie pokazywać dziecku obrazek, nakładać z nim zabawkę na obrazek i nazywać ją. Pokazywać zabawkę, obrazek i wyraz.

W przestrzeni domowej rodzic pokazuje miejsce, gdzie należy odkładać zabawkę po wykonaniu zadania i wspólnie zanosi ją z dzieckiem.

Karty 14 i 22 i kartoniki z literami z wykrojnika XI i XII

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • identyfikowania samogłosek,
 • naśladowania samogłosek,
 • wskazywania samogłosek,
 • powtarzania samogłosek,
 • nazywania samogłosek,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie kartonika z odpowiednią samogłoską,
 • nazwanie litery,
 • położenie litery pod odpowiednią samogłoską na karcie ćwiczeń, równoczesne wskazanie jej palcem i opatrzenie komentarzem: tu!,
 • wykonanie zadania do końca (dziecko stara się wyszukiwać pozostałe samogłoski na karcie, terapeuta nazywa samogłoskę, zachęca dziecko do jej powtórzenia)
 • po wyszukaniu i ułożeniu wszystkich obrazków zapytanie o położenie konkretnych samogłosek, gdzie A? Itd.,
 • ułożenie ręki dziecka w gest wskazywania i pomaganie w pokazaniu samogłoski.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest codziennie pokazywać dziecku samogłoskę oraz przypominać zabawę z samogłoską.

Karty 15, 23, 26, 33 – szablony do rysowania z wykrojnika I, III lub IV

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • rysowania linii poziomych, pionowych, krzyżyka, koła,
 • prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • ułożenie dłoni dziecka na ołówku (jeżeli to możliwe terapeuta daje ołówek do ręki dominującej),
 • pomoc w narysowaniu koła z wykorzystaniem szablonu.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest rysowanie z dzieckiem koła, pamiętając o prawidłowym ułożeniu dłoni i kontroli koordynacji oko-ręka. Ważne! Dziecko rysuje wtedy, gdy patrzy na ołówek.

W przestrzeni domowej rodzic rysuje koła na piasku, kaszy, dywanie, stole, podczas spacerów, wycieczek itp.

Karty 16,24,38 i połówki zabawek z wykrojnika XIII i XIV oraz etykietki z nazwami zabawek z wykrojnika IX i X

Pracując tym kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • dokładania połowy obrazka (cienia) do połowy obrazka (cienia) na kartce,
 • czytania globalnego wyrazów,
 • wskazywania przedmiotu, obrazka, wyrazu,
 • nazywania przedmiotu,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:         

 • pokazanie dziecku połówki misia i dołożenie jej do pasującej połówki obrazka na karcie ćwiczeń, wskazanie misia palcem i powiedzenie: taki tu!,
 • umieszczenie pod obrazkiem etykiety z podpisem,
 • kończenie zadania z dzieckiem (dziecko próbuje dołożyć połówkę kolejnej zabawki do połówki na karcie ćwiczeń, terapeuta nazywa przedmiot), dokładanie obrazków za każdym razem w innej kolejności, jak i kolejno od strony lewej do prawej,
 • po wyszukaniu i ułożeniu wszystkich obrazków zapytanie o położenie zabawek, gdzie miś? Itd.,
 • ułożenie ręki dziecka w gest wskazywania i pomoc w pokazaniu misia,
 • próba odpowiedzi na pytanie, kto?.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest codzienne łączenie połówek obrazków z połówkami zamieszczonymi na karcie, a następnie nakładanie z dzieckiem zabawki na powstały obrazek i nazywanie zabawki. Także pokazywanie zabawki, obrazka i wyrazu.

W przestrzeni domowej rodzic pokazuje miejsce, gdzie należy odkładać zabawkę po wykonaniu zadania i wspólnie zanosi ją z dzieckiem.

Karty 20-21 i obrazki zabawek z wykrojnika VII oraz etykietki z nazwami zabawek z wykrojnika IX i X

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • identyfikowania obrazków,
 • czytania globalnego wyrazów,
 • wskazywania przedmiotu, obrazka, wyrazu,
 • powtarzania słów,
 • nazywania przedmiotu,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie dziecku obrazka piłki, nazwanie jej,
 • położenie jej pod odpowiednim cieniem na karcie z równoczesnym wskazanie piłki palcem i powiedzeniem: taki tu!,
 • umieszczenie pod obrazkiem etykiety z podpisem,
 • kończenie zadania z dzieckiem (dziecko próbuje dołożyć kolejny obrazek do cienia zabawki na karcie ćwiczeń, terapeuta nazywa przedmiot, dokłada etykietę), dokładanie obrazków kolejno od strony lewej do prawej,
 • po wyszukaniu i ułożeniu wszystkich obrazków zapytanie o położenie zabawek, gdzie piłka? Itd.,
 • ułożenie ręki dziecka w gest wskazywania i pomoc w pokazaniu piłki,
 • próba odpowiedzi na pytanie, co?.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest codzienne pokazywanie dziecku obrazka oraz nakładanie zabawki na obrazek wraz z nazwaniem zabawki. Także pokazywanie zabawki, obrazka i wyrazu.

W przestrzeni domowej rodzic pokazuje miejsce, gdzie należy odkładać zabawkę po wykonaniu zadania i wspólnie zanosi ją z dzieckiem.

Karty 25 i samogłoski z wykrojnika XI lub XII

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • identyfikowania samogłosek,
 • wskazywania samogłosek,
 • nazywania samogłosek,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie dziecku samogłoski,
 • dołożenie jej do takiej samej litery na karcie z równoczesnym wskazanie jej palcem i wypowiedzeniem jej,
 • kończenie zadania z dzieckiem (dziecko próbuje dołożyć kolejną samogłoskę do odpowiedniej litery na karcie ćwiczeń), dokładanie za każdym razem liter w innej kolejności oraz kolejno od strony lewej do prawej,
 • po wyszukaniu i ułożeniu wszystkich samogłosek zapytanie o położenie konkretnej samogłoski, gdzie O? Itd.,
 • ułożenie ręki dziecka w gest wskazywania i pomoc w pokazaniu samogłoski,
 • próba przeczytania samogłoski.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest codzienne łączenie samogłosek z wykrojnika z literami na kartach. Także nakładanie z dzieckiem samogłosek wykonanych z różnego materiału. Pokazywanie i nazywanie liter.

W przestrzeni domowej rodzic z dzieckiem wyszukuje samogłoski.

Karty 27,30,35,40,50,52,55 i kartoniki z wykrojnika I, II

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • naśladowania wzoru,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie dziecku wzoru na karcie,
 • położenie przed dzieckiem kartonowej ramki i kwadracików,
 • zachęcanie do ułożenia takiego samego wzoru (od lewej do prawej),
 • także zachęcanie do nakładania z dzieckiem kwadratów na wzór na karcie,
 • doprowadzenie do samodzielnego układania wzoru na czystej kartce.
a autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala
b autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala
c autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest ćwiczenie z dzieckiem układania kwadratów w kartonowej ramce według wzoru na karcie.

Karty 28,32,42 i połówki obrazków z wykrojnika XIII oraz etykietki z nazwami zabawek z wykrojnika IX i X

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • dokładania połowy obrazka (cienia) do połowy obrazka (cienia) na karcie,
 • czytania globalnego wyrazów,
 • wskazywania przedmiotu, obrazka, wyrazu,
 • nazywania przedmiotu,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie dziecku połowy obrazka,
 • dołożenie połówki do pasującej połowy obrazka na karcie,
 • wskazanie obrazka palcem z jednoczesnym komentarzem: taki tu!
 • umieszczenie pod obrazkiem etykiety z podpisem,
 • podanie dziecku kolejnej połówki w celu dołożenia jej do obrazka na karcie,
 • nazwanie przedmiotu,
 • położenie etykiety z podpisem,
 • kończenie zadania z dzieckiem (dziecko próbuje dołożyć kolejną połówkę do obrazka na karcie), dokładanie obrazków za każdym razem w innej kolejności, także kolejno od strony lewej do prawej,
 • po wyszukaniu i ułożeniu wszystkich obrazków zapytanie o położenie zabawek, gdzie miś? Itd.,
 • ułożenie ręki dziecka w gest wskazywania i pomoc w pokazaniu misia,
 • próba odpowiedzi na pytanie, kto?.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest codzienne łączenie połówek z połówkami zamieszczonymi na karcie oraz nakładanie z dzieckiem zabawki na powstały obrazek, następnie nazywanie jej oraz pokazywanie zabawki, obrazka, wyrazu.

W przestrzeni domowej rodzic pokazuje miejsce, gdzie należy odkładać zabawkę po wykonaniu zadania i wspólnie zanosi ją z dzieckiem.

Karta 29, 37, 54 i obrazki oraz etykiety z wykrojnika IX i X

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • słuchania nazw czasowników,
 • wskazywania przedmiotu, obrazka, wyrazu
 • czytania czasowników i rzeczowników,
 • nazywania czynności,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie dziecku ilustracji na karcie,
 • nazywanie czynności wykonanych przez lalę i misia,
 • inicjowanie zabaw, utrwalających czasowniki,
 • dołożenie etykiety z nazwami czynności (czasownik),
 • innym razem łączenie rzeczowników z czasownikami,
 • pytanie o rzeczownik (kto? co?) i czasownik (co robi?).
a autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala
b autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest codzienne nazywanie czynności z karty. Bawienie się lalką i misiem.

W przestrzeni domowej rodzic pokazuje omawiane czynności w sytuacji domowej.

Karty 31, 36, 43, 46, 49, 53 i obrazków z wykrojnika III, IV, VII, VIII

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • tworzenia kategorii,
 • domyślania się, jakie relacje zachodzą między elementami,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie dziecku karty ćwiczeń,
 • pokazanie obrazków z wykrojnika bez nazywania ich,
 • nałożenie wybranego obrazka na odpowiednią część strony z komentarzem: taki tu!,
 • nałożenie kolejnego obrazka na odpowiednią część strony z komentarzem: taki tu!,
 • wybranie kolejnego obrazka i nałożenie wraz z dzieckiem na odpowiednią część strony (koordynowanie ruchu ręki dziecka).
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

W przestrzeni domowej rodzic tworzy z dzieckiem proste kategorie z elementów domowych (klocki, kubki, piłki itp.).

Karty 34, 39, 44,48 i obrazki z wykrojnika VII, VIII, XIII, XI, XII oraz etykietki z nazwami zabawek z wykrojnika IX i X

Pracując tym kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • naśladowania sekwencji tematycznej i atematycznej
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pomoc z ułożeniu sekwencji przedstawionej na karcie (od lewej do prawej strony),
 • podpisanie obrazków etykietkami z napisami (w przypadku sekwencji tematycznej).
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest wspólne z dzieckiem układanie sekwencji przedstawionej na karcie, dokładanie etykiet z podpisami.

W przestrzeni domowej rodzic z dzieckiem układa dwuelementowe sekwencje i zachęca dziecko do naśladowania sekwencji, wykorzystując przedmioty znajdujące się w domu (talerz, łyżka, talerz, łyżka – elementy muszą być takie same).

Karta 41 i 45

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • powtarzania samogłoski,
 • wskazywania samogłoski,
 • czytania samogłoski,
 • pisania po śladzie,
 • kategoryzowania samogłosek,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego.

Przebieg ćwiczenia:

 • pomoc w wodzeniu palce po kształcie litery,
 • nałożenie folii w celu pisania samogłoski mazakiem,
 • nazywanie liter przez terapeutę podczas pisania,
 • pytanie, gdzie I?,
 • pomoc we wskazaniu litery,
 • próba przeczytania wskazanej litery.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest pomagać dziecku wodzić palcem po literze oraz pisać mazakiem samogłoski z wykorzystaniem folii. Równocześnie rodzic nazywa litery i pyta o konkretne litery.

Karta 47, 51 i obrazki z wykrojnika VI, XI oraz etykiety słowne z wykrojnika IX lub X

Pracując tymi kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • identyfikowanie obrazków lub samogłosek,
 • czytanie globalne wyrazów lub czytanie samogłosek,
 • wskazywanie zabawek, obrazków, wyrazów lub samogłosek,
 • nazywanie przedmiotów,
 • słuchanie sekwencji dwuelementowej,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • pokazanie karty ćwiczeń,
 • położenie na stole obrazków z wykrojnika lub samogłosek,
 • pomoc w nałożeniu obrazka na obrazek (litery na samogłoski), innym razem nakładanie obrazka pod obrazek (liter pod samogłoski),
 • dołożenie do obrazków etykiety,
 • próba pokazania konkretnego obrazka (samogłoski), nazwania przedmiotu (samogłoski),
 • powiedzenie nazw dwóch przedmiotów (samogłosek) i prośba o wskazanie ich przez dziecko.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest codzienne pokazywanie dziecku obrazka, nakładanie zabawki na obrazek i pod obrazkiem, nazywanie zabawki, pokazywanie zabawki, obrazka, wyrazu. Analogiczne zadania wykonuje się z samogłoskami.

W przestrzeni domowej rodzic pokazuje miejsce, gdzie należy odkładać zabawkę po wykonaniu zadania i wspólnie zanosi ją z dzieckiem.

Karty 56

Pracując tym kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • wskazywania przedmiotu na ilustracji,
 • czytanie wyrazu,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • wskazanie przez dziecko przedmiotu na ilustracji,
 • prośba o przeczytanie wyrazu.
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

Przy stoliku zadaniem rodzica jest codzienne dokładanie wyrazu do ułożonych wcześniej zabawek i ich obrazków.

W przestrzeni domowej rodzic prosi dziecko o wskazywanie przedmiotów w pokoju dziecięcym. Pyta o konkretne przedmioty, a dziecko próbuje je nazywać i równocześnie wskazywać.

Karty 57 i 58 i samogłoski z wykrojnika IX i X

Pracując tym kartami terapeuta, rodzic i dziecko ćwiczą umiejętności:

 • wskazywania ilustracji,
 • czytania zdań,
 • odpowiadania na proste pytania,
 • wskazywania przedmiotów,
 • nazywania przedmiotów,
 • obserwowania, a w konsekwencji naśladowania działań dorosłego,
 • przenoszenia działań z pracy przy stoliku na pracę w przestrzeni domowej.

Przebieg ćwiczenia:

 • prośba o wskazanie misia lub lali, który (która) wykonuje różne czynności,
 • jeśli już potrafi – prośba o przeczytanie zdania,
 • zadawania pytań do zdań, kto? co? co robi?
autyzm cwiczenia stolikowe agnieszka bala

W przestrzeni rodzic pokazuje czynności (je, pije, śpi itd.) i prosi dziecko, by ją naśladowało. Pytanie o to, co robi mama? co robi tata? co robi (imię dziecka)? Motywowanie dziecka do pokazywania, jak miś/lala wykonuje czynność.

Co ciekawe, ćwiczenia przy karcie 58 nie muszą oznaczać końca pracy konkretnego dziecka z tą pomocą. W innym wpisie podzielę się pomysłami na kreatywne wykorzystanie kartonowych elementów i wykrojników w terapii.

Jeśli spodobał Ci się opis tej pomocy terapeutycznej, zerknij na recenzję innych materiałów tej autorki: tutaj lub tutaj.

Owocnej pracy i wielu sukcesów!

Wpis powstał przy współpracy z juniora.pl.

Nie chcesz, by ominął Cię kolejny wpis? Polub Przystanek Rodzinka na Facebooku.

Scroll to Top