„Pisanie jak malowane” – formy wypowiedzi w szkole i w życiu

Formy wypowiedzi, a konkretnie redagowanie różnych rodzajów tzw. szkolnych wypracowań nie jest sztuką łatwą. Uczniom brakuje wiedzy, ale i praktyki w samodzielnym redagowania form wypowiedzi. Graficzne karty pracy oraz wizualne notatki dotyczące wszystkich form wypowiedzi zawartych w podstawie programowej dla klas IV – VIII zebrane przez Sylwię Oszczyk w publikacji „Pisanie jak malowane” wychodzą naprzeciw szkolnej rzeczywistości. Gromadzenie i zapamiętywanie wiadomości poprzez notatki łączące obraz i słowo, a następnie wykorzystywanie ich w praktyce podczas samodzielnych prób redagowania form wypowiedzi, okazuje się skutecznym sposobem na opanowanie sztuki pisania. Szczególnie dziś, gdy mózg tak bardzo przyzwyczaił się do obrazowego, prawopółkulowego postrzegania świata, myślenie wizualne to przysłowiowy strzał w 10 podczas redagowania różnorakich form wypowiedzi.