Książki o ekologii dla dzieci – „Co zrobić z tą chmurą smogu?” i „Co zrobić z tą górą śmieci?”

Książki o ekologii dla dzieci wyrastają jak grzyby po deszczu. Zjawisko nie powinno dziwić – naglący problem ochrony środowiska dotyczy naszych dzieci, tak samo, jak i nas dorosłych, a krzewienie aktywnych postaw w dziedzinie ekologii wśród młodych obywateli Ziemi – to obowiązek dorosłych. Publikacje „Co zrobić z tą chmurą smogu?” i „Co zrobić z tą górą śmieci?” to książki edukacyjne. W formie często podobnej broszurom – bez zbędnej teorii i apokaliptycznej demagogi, ale z ogromem prostych i konkretnych rozwiązań ograniczających góry śmieci i chmury smogu – zaznajamiają z zagadnieniami ochrony środowiska i ekologicznego stylu życia.