ogrody natury 3

“Ogrody natury” – magiczne, a jednak prawdziwe dziedzictwo przyrodnicze ziemi

“Ogrody natury” to sensualna podróż przez malownicze, w zdecydowanej większości dziewicze ekosystemy tworzone przez rośliny i zwierzęta świetnie przystosowane do różnorodnych, bardzo często niekorzystnych warunków klimatycznych, terenowych i glebowych, o których nieskazitelność, piękno i naturalność trzeba walczyć. Idea powrotu do czasów, w których człowiek żył z przyrodą w harmonii jest wszechobecna, zarówno w poetyckiej narracji nasyconej zmysłowymi opisami przyrody, jak i na ilustracjach przesiąkniętych intensywnymi ciemnymi, po trosze mrocznymi, ale i miejscami jaskrawymi, krzykliwymi barwami. Mieniąca się na okładce złotem uchylona brama (tę książkę śmiało można oceniać po okładce!) zaprasza czytelnika do środka, do poznania bogactw dziedzictwa naturalnego ziemi.

ogrody natury

Ma się wrażenie, że tytułowa okładka “Ogrodów natury” wyraża obecną w albumie autorską:

  • tezę o zachwianiu równowagi między człowiekiem (jego niszczycielskimi zapędami, chęci podporządkowania sobie każdego skrawka ziemi, wykorzystania terenu, ale i mieszkających na nich roślin i zwierząt) a przyrodą (coraz mniej różnorodną, niestety wymierającą),
  • odwieczną, choć współcześnie szczególnie wielką, tęsknotę za dziewiczymi, przedindustrialnymi, arkadyjskimi krajobrazami,
  • chęć ochrony pierwotnego, idyllicznego świata, bezcennego skarbu naszych czasów (np. w postaci ogrodów, parków, rezerwatów).

Stąd mieniąca się na okładce złotem brama. W zależności od padania źródła światła jest albo wyraźnie rozjaśniona i widoczna (stanowi arbitralną granicę między ogrodami natury a światem czytelnika), albo delikatnie tylko połyskuje, zapraszając rozważnych wędrowców jednym otwartym skrzydłem do odwiedzenia, poznania i docenienia niezwykłego dziedzictwa naturalnego doczesnego świata.

Właściwą prezentację pięciu wybranych ogrodów natury poprzedza nietypowy spis treści w formie mapy świata z naniesionymi na poszczególnych kontynentach jaskrawymi cieniami, może ogrodowych furtek lub tylko ich ornamentowych górnych części. Na tym ozdobnym tle pojawia się nazwa konkretnego ogrodu natury oraz numery stron, na których znajduje się jego opis. Mapę przysłaniają typowe dla danego rejonu zwierzęta i rośliny.

ogrody natury adamada 9

Przemawiający do wyobraźni poetycki wstęp Jenny Broom (będący elementem doskonale przemyślanego układu wizualnego książki, dlatego umieszczony w pojawiającej się po raz drugi, tym razem jednak szeroko otwartej, złotej bramie), stanowi zapowiedź specjalnie przygotowanej dla czytelnika podróży, nakreśla jej kierunek, wyznacza następujące po sobie przystanki.

ogrody natury adamada 10
ogrody natury adamada 11

Czytelnik odwiedza pięć różnorodnych ogrodów natury. Analogicznie powtarzająca się struktura każdego z rozdziałów stanowi o przejrzystej, czytelnej i spójnej koncepcji książki. Na każdą część przypadają cztery rozkładówki:

  • pierwsza – tytułowa (dwustronicowa ilustracja prezentująca charakterystyczne bogactwo fauny i flory w malowniczym środowisku),
ogrody natury adamada 12
  • druga – wprowadzająca, prawie jak za rękę, czytelnika (chciałoby się napisać – wprowadzająca poetycką hipnozą) w poszczególny ekosystem, a następnie prezentująca najważniejsze informacje o wybranym siedlisku, wiadomości, które nierzadko przybierają charakter ciekawostek,
ogrody natury adamada 13
ogrody natury adamada 14
  • trzecia i czwarta – prezentująca konkretne okazy zwierząt (z nazwami rodzajowymi i gatunkowymi, również po łacinie), na tle, specyficznej tylko dla danego obszaru, flory. Każdą grupę łączą wspólne cechy, nazwane w hasłowych tytułach (np. Z lotu ptaka – bo Lasy Szwarcwaldu to raj dla ptaków; Walka o przetrwanie – bo surowe warunki i ograniczone zasoby jedzenia na Pustyni Chihuahu pozwalają przetrwać tylko najlepiej przystosowanym; Na skrzydłach fantazji – bo malownicze widoki w Amazonii zawdzięczamy wielobarwnym ptakom żyjącym wysoko na drzewach) i opisane w krótkich, ale esencjonalnych akapitach.
ogrody natury adamada 15
ogrody natury adamada 16
ogrody natury adamada 17

Zatem przewróć kartkę, by …

… się przedrzeć przez gorący i wilgotny LAS DESZCZOWY AMAZONII…

Las deszczowy Amazonii to różnorodna fauna (żyje tu największy na świecie wąż – anakonda, jedna z najbardziej drapieżnych ryb – pirania, śmiertelnie jadowita żaba – liściołaz żółty), dosłownie życiodajna roślinność wytwarzająca znaczne ilości potrzebnego człowiekowi do życia tlenu, najdłuższa rzeka na świecie (o największym dorzeczu i zasobach wodnych) oraz spektakularne widoki na każdym piętrze deszczowego lasu.

ogrody natury adamada 18

…zanurkuj i zobacz niezliczone ławice ryb WIELKIEJ RAFY KORALOWEJ…

Wielka Rafa Koralowa to widoczna nawet z księżyca  jako biała smuga na tle błękitnego oceanu wielobarwna żywa struktura na ziemi, różnorodna pod względem fauny i flory (1500 gatunków ryb, 30 gatunków waleni, delfinów i morświnów, 600 gatunków koralowców, 6 gatunków żółwi morskich, 215 gatunków ptaków!), która w znacznej części narażona jest na wyginięcie.

ogrody natury adamada 22

…rusz w drogę do jednego z najbardziej suchych środowisk na ziemi – PUSTYNI CHIHUAHUA…

Pustynia Chihuahua to, mimo jałowego regionu, dużych dobowych wahań temperatury i ograniczonych zasobów jedzenia, jedna z najbardziej biologicznie zróżnicowanych pustyń świata (ponad 130 gatunków ssaków, 500 gatunków ptaków, 110 rodzimych gatunków ryb słodkowodnych i 3000 gatunków roślin). Na szczęście, niedawną masową degradację ekologiczną regionu (przeludnienie, wypasanie ogromnych stad bydła, rabunkowa gospodarka) można powstrzymać.

ogrody natury adamada 26

…podczas wędrówki przez baśniowe LASY SZWARCWALDU – znów poczujesz bliski kontakt z przyrodą…

Lasy Szwarcwaldu (“Czarny Las”) to zrębowe pasmo górskie w Niemczech, na którym znajduje się jeden z najstarszych kompleksów leśnych na świecie będący scenerią popularnych baśni, dom SIEDMIU GÓR, OŚMIU RZEK (w tym Dunaju) i KILKU GORĄCYCH ŹRÓDEŁ.

ogrody natury adamada 30

…wejdź na dach świata i zdobądź HIMALAJE…

Himalaje to najwyższy i stale rosnący łańcuch górski na ziemi, liczący ponad 100 szczytów powyżej 7200 m n.p.m., to także największe lodowce, ale i zróżnicowana gatunkowo przyroda przystosowana do rozmaitych warunków klimatycznych (od tropikalnych lasów u podnóżka gór do jałowych i skalistych stoków górskich).

ogrody natury adamada 34

Różnorodny pod względem siedlisk, fauny i flory, ale spójny ideowo oraz przejrzysty i czytelny strukturalnie album (z indeksem na końcu) do kupienia na stronie Wydawnictwa Adamada.

Dziecieca ciekawosc blok 1
obserwuj przystanek rodzinka instagram 2
polub przystanek rodzinka facebook
Scroll to Top