interaktywna plansza droga tokla 9

Interaktywna plansza “Droga” – zbiór językowych i matematycznych ćwiczeń w pełni aktywizujących dziecko

“Interaktywna plansza” łączy w sobie cechy przemyślanej pomocy terapeutycznej z atrakcyjnie wyglądającą zabawką. Zaproponowane w zestawie ćwiczenia wykorzystujące pokaźnych rozmiarów planszę przygotowaną do uzupełnia trwałymi, licznymi i różnorodnymi elementami (budynki, pojazdy, osoby, rzeczy, zwierzęta, etykiety przyimków, liczebników oraz symbole cyfr) są w stu procentach interaktywne, dają więc dziecku poczucie sprawczości, stawiają go w roli aktywnego gracza, a nie biernego obserwatora czy wyłącznie naśladowcy działań terapeuty. Zabawa i terapia z wykorzystaniem zestawu lub poszczególnych jego elementów odwołuje się do wielorakich kompetencji i umiejętności, dzięki czemu plansza może towarzyszyć dziecku bardzo długo.

Zawartość:

 • plansza imitująca drogę, trawnik, chodnik, z miejscem na zabudowania – wykonana z PCV o wymiarach około 70 cm na 25 cm,
 • 10 kolorowych, drewnianych i ręcznie malowanych klocków imitujących wieżowce, różnej wysokości o podstawie 4 cm na 4 cm,
 • 22 figurki: pojazdów (samochody, traktor, motocykl, rower, autobus), zwierząt (pies, kot, ptak), osób (pani, pan, dziecko) oraz drzewo i buda – wykonane z tworzywa, różnej wielkości, dwustronnie oklejone naklejkami,
 • 24 etykietki (cyfry, liczebniki porządkowe, przyimki) – wykonane z tworzywa z odpowiednimi naklejkami, rożnej wielkości,
 • książeczka z przykładowymi ćwiczeniami licząca 8 stron.

Ćwiczone umiejętności, rozwijane kompetencje:

 • orientacja przestrzenna:
  1. odróżnianie strony lewej od prawej (prawa strona, lewa strona),
  2. określanie położenia przedmiotów i osób względem innych obiektów (przyimki np.: za, przed, między, na oraz wyrażenia przyimkowe),
 • identyfikacja i kategoryzacja według koloru,
 • liczebniki główne i liczebniki porządkowe:
  • rozpoznawanie cyfr i liczb (zapis symboliczny, wartość liczbowa, zapis słowny),
  • nazywanie elementów kolejno w ciągu automatycznym oraz w izolacji,
 • przymiotniki:
  • stopniowanie przymiotników (np.wysoki, wyższy, najwyższy, niski, niższy, najniższy),
  • kontynuowanie, uzupełnianie, układanie szeregów dotyczących kategorii wielkości,
 • pamięć słuchowa,
 • pamięć wzrokowa,
 • czytanie ze zrozumienie,
 • rozumnie, ale i tworzenie prostych i złożonych wypowiedzi będących opisem konkretnych sytuacji przedstawionych za pomocą obiektów (osób, rzeczy) na planszy.

Zabawa i nauka z planszą

Instrukcja dołączona do zestawu opisuje 21 propozycji ćwiczeń. Znajdują się wśród nich:

 • najprostsze zadania zapoznające dziecko z wszystkimi elementami zestawu (nazewnictwo części składowych planszy i pozostałych luźnych komponentów zestawu, operowanie elementami na planszy itp.) – “WPROWADZENIE”,
 • ćwiczenia utrwalające, ale i pozwalające sprawdzić zakres umiejętności i kompetencji dotyczących wybranego zagadnienia, np. orientacji przestrzennej (w tym przyimków), liczebników, przymiotników, rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi opisujących sytuacje przedstawione na schemacie (planszy) – np.”LICZEBNIKI PORZĄDKOWE”,
 • propozycje łączące kilka zagadnień wcześniej odrębnie ćwiczonych i utrwalanych – np.”MIX”.

Zestaw świetnie sprawdza się podczas programowania języka dziecka niemówiącego, rozwijającego język z opóźnieniem i dwu- lub wielojęzycznego. Plansza wraz z poszczególnymi elementami posłużyć może kreatywnemu terapeucie i jego podopiecznym w nabywaniu systemu językowego (na każdym jego etapie!). Więcej o programowaniu języka, czyli jednej z technik Metody Krakowskiej pisałam we wpisie – Programowanie języka dziecka niemówiącego, rozwijającego język z opóźnieniem i dwu- lub wielojęzycznego.

Książeczka licząca 8 stron przedstawia różnorodny zbiór zadań. Ja w praktyce terapeutycznej zestaw w sposób kreatywny zmieniam i dostosowuję do indywidualnych warunków pracy, przede wszystkim kompetencji, umiejętności, ale i potrzeb dziecka. Interaktywną planszę wraz z poszczególnymi jej elementami najczęściej wykorzystuję w następujących typach ćwiczeń:

UKŁADANIE WEDŁUG INSTRUKCJI SŁOWNEJ LUB TEKSTU

Z dostępnych elementów (wszystkich lub wybranych przez terapeutę/rodzica) dziecko przedstawia na planszy konkretną sytuację zarysowaną w tekście (czytanie ze rozumieniem) lub wypowiedzi ustnej terapeuty/rodzica (pamięć słuchowa i rozumienie słuchanych wypowiedzi).

Komunikat może być prosty i jednozdaniowy lub przybrać formę wypowiedzenia wielokrotnie złożonego czy wielozdaniowego (w zależności od kompetencji dziecka i ćwiczonych w zadaniu umiejętności).

Schemat ćwiczenia przedstawia się następująco:

 1. Przeczytanie zdania, tekstu (w przypadku równoczesnego ćwiczenia pamięci słuchowej – wysłuchanie komunikatu terapeuty i ewentualne powtórzenie go przez dziecko).
 2. Odtworzenie sytuacji z tekstu (wypowiedzi) na planszy.
 3. Sprawdzenie ułożenia poprzez powtórne przeczytanie tekstu (wysłuchanie komunikatu).

Poziom trudności ćwiczeń zależy od ilości wykorzystanych elementów (obiektów, osób), złożoności czytanych lub słuchanych wypowiedzi oraz ćwiczonych i utrwalanych treści (np. wyłącznie przyimków lub równocześnie przyimków wraz z liczebnikami). Niżej załączam kilka konkretnych przykładów.

Przykład 1. – orientacja przestrzenna (przyimki)

A.

B.

Przykład 2. – orientacja przestrzenna (przyimki) i liczebniki porządkowe

A.

B.

Przykład 3. – orientacja przestrzenna (przyimki) i liczebniki porządkowe

A.

B.

Przykład 4. – orientacja przestrzenna (prawa i lewa strona)

A.

B.

Przykład 5. – orientacja przestrzenna (przyimki)

A.

B.

OPISYWANIE NA PODSTAWIE PLANSZY

Tego typu zadania są dokładną odwrotnością poprzednio opisywanych ćwiczeń. Tym razem dziecko na podstawie ułożonej sytuacji na planszy samodzielnie tworzy wypowiedzi ustne lub teksty, które zapisuje.

1.

interaktywna plansza droga tokla 15
interaktywna plansza droga tokla 16

2.

interaktywna plansza droga tokla 23
interaktywna plansza droga tokla 24

3.

interaktywna plansza droga tokla 33
interaktywna plansza droga tokla 34

4.

interaktywna plansza droga tokla 39
interaktywna plansza droga tokla 40

5.

interaktywna plansza droga tokla 47
interaktywna plansza droga tokla 48

ODTWARZANIE Z PAMIĘCI

Modyfikacją ćwiczenia “OPISYWANIE” jest “ODTWARZANIE”. Po zapisaniu lub ustnym opisaniu przedstawionej na planszy sytuacji, terapeuta może wykonać jej zdjęcie, następnie usunąć wszystkie elementy z planszy i zachęcić dziecko do odtworzenia sytuacji. Sprawdzenia poprawności wykonanego zadania dokonuję się poprzez porównanie zdjęcia z ułożeniem obiektów na planszy. Tak przeprowadzone ćwiczenie pamięci wzrokowej stało się ulubionym zadaniem wykorzystującym interaktywną planszę wraz z jej elementami.

1.

interaktywna plansza droga tokla 17

2.

interaktywna plansza droga tokla 25

3.

interaktywna plansza droga tokla 35

4.

interaktywna plansza droga tokla 41

5.

interaktywna plansza droga tokla 49

Owocnej zabawy i nauki!

Do kupienia w sklepie TOKLA Pomoce Edukacyjne – Interaktywna plansza “Droga”.

interaktywna plansza droga tokla 10

Charakterystykę innych sprawdzonych pomocy edukacyjnych stworzonych i wydanych przez Toklę, opatrzonych praktycznym instruktażem, znaleźć można tutaj pod hasłem Tokla.

Nie chcesz, by ominął Cię kolejny wpis? Polub Przystanek Rodzinka na Facebooku.

Scroll to Top